Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyelerine TÜBİTAK’tan Proje Desteği

17 Ocak 2014 - Cuma
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyelerine TÜBİTAK’tan Proje Desteği

Kadir Has Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi öğretim üyelerinin hazırladığı araştırma projeleri TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyoinformatik ve Genetik Bölümü öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Demet Akdoğan tarafından yürütülen “b2 Adrenerjik Reseptöründe Aktif ve İnaktif Hallere Geçişlerdeki Allosterik Mekanizmanın Araştırılması ve İlaç Tasarım Çalışmalarında Uygulaması Allosterik Mekanizmalar ve Ligand Bağlanması Üzerine Yeni Hesaplamalı Yaklaşımlar” başlıklı proje, TÜBİTAK 1001 Programı kapsamında toplam 257 bin TL’lik araştırma projesi desteğine hak kazandı.

Proje desteği alan bir diğer öğretim üyesi ise, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden Dr. Elif Akben Selçuk. TÜBİTAK tarafından yürütülen 3001 Programı kapsamında toplam 60 bin TL’lik araştırma projesi desteği almaya hak kazanan Dr. Selçuk’un projesi “Gençlerde Finansal Okuryazarlık Belirleyicileri: Türkiye'deki Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma” başlığını taşıyor.