10. Kadir Has Ödülleri Sahiplerini Arıyor

13 Ocak 2014 - Pazartesi
10. Kadir Has Ödülleri Sahiplerini Arıyor

ÖDÜL ŞARTNAMESİ


Kadir Has Ödülleri her yıl ilgili yönerge çerçevesinde, başarılı çalışmaları sebebiyle bir veya birden fazla kişi ya da kuruma “Başarı Ödülü”olarak verilir. Kadir Has Ödülleri’ne adaylar kendileri başvurabilecekleri gibi başkaları tarafından aday gösterilebilirler.  Değerlendirme Kurulu aday önerebilir. 

 

2014 YILI 10. KADİR HAS ÖDÜLLERİ ŞARTNAMESİ

Kadir Has Üniversitesi tarafından, kurucusu Kadir Has adına “Kadir Has Ödülü” ihdas edilmiştir.
Kadir Has Ödülleri “Ödül Beratı” ve  “parasal ödülden” oluşmaktadır.

2014 yılı 10. Kadir Has Ödülü Bilim - Teknoloji - İnovasyon alanında “Üstün Başarı Ödülü” ve “Gelecek Vadeden Bilim İnsanı Ödülü” olarak verilecektir.

 • Ödüller bilim-teknoloji-inovasyon alanında çalışmalarına halen aktif olarak devam eden, kişi/kişilere ve kurum/ kuruluşlara verilecektir.
 • Ödül için kişiler veya kurumlar kendileri aday olarak başvurabilir, başkaları tarafından aday gösterilebilir
 • Değerlendirme Kurulu üyeleri  aday önerebilir. Değerlendirme Kurulu üyeleri her iki ödül için bir ya da birden fazla aday önerilerini son başvuru tarihinden önce kapalı zarf içerisinde Değerlendirme Kuruluna iletilmek üzere” Haberleşme Adresine” gönderirler. Başvuru tarihinden sonra, jüri toplantısı dahil, herhangi bir kişi veya kurum aday olarak gösterilemez

 

Aday gösterilen veya başvuruda bulunan kişiler/ kurumlar için başarı kriterleri:

 • “Üstün Başarı Ödülü”: Alanında önemli başarılara imza atmış olmak; ulusal ve/veya uluslararası tanınırlığa ulaşmış olmak; toplum yararına ilgili alanda hizmetlerde bulunmuş olmak; Türkiye’nin gelişimi ve uluslararası tanınırlığına katkıda bulunmak.
 • “Gelecek Vadeden Bilim İnsanı Ödülü”: Çalışmaları ile alanında geleceğe dair ulusal/uluslararası tanınırlığa ulaşma potansiyeli göstermiş olmak; alanında yeni bir açılım getirmiş veya getirme potansiyeli olan; aday olduğu yıl 40 yaşının altında olmak.
 • Başvurular, başvuruyu yapan kişi ya da kurum yetkilisinin imzalı takdim yazısı ekinde; aday kişilerin özgeçmişleri, kurum veya kuruluşun tarihçe ve faaliyetlerini anlatan yazılar ve diğer destekleyici belgelerin sunumuyla yapılır. Belgeler kâğıt ve CD ortamında gönderilmelidir.
 • Başvurulara fotoğraf, adres, telefon, faks ve e-posta bilgilerinin eklenmesi gerekmektedir.
 • Yukarıda belirtilen unsurları taşımayan ve zamanında gönderilmeyen başvurular geçersizdir.
  Posta ile yapılacak başvurularda, zarfın üzerindeki gönderme tarihi dikkate alınacaktır.
 • Daha önce Kadir Has Ödülleri’ni kazananlar, Kadir Has Ailesi ve Kadir Has Üniversitesi mensupları ile Değerlendirme Kurulu üyeleri bu ödüle başvuramazlar.
 • Ödül Değerlendirme Kurulunun kararı kesindir. Sonuçlara itiraz edilemez.
 • Başvuruların, T.C. Kadir Has Üniversitesi Genel Sekreterliği, Kadir Has Kampüsü, 34083 Cibali-İstanbul adresine 4 Mart 2014 gününe kadar yapılması gerekmektedir.
 • Sonuçlar ve ödül töreninin tarihi, ilanlar yoluyla ve www. khas.edu.tr sayfasından katılımcılar ve kamuoyuna duyurulacaktır.

 

ÖDÜLLER
Üstün Başarı Ödülü 20.000$ ve Berat
Gelecek Vadeden Bilim İnsanı Ödülü 10.000 $ ve Berat

 

10. Kadir Has Ödülü Değerlendirme Kurulu*

ProfDr. Mustafa Aydın
Kadir HAS Üniversitesi Rektörü 
Süreyya Ciliv
Turkcell Genel Müdürü 
Faruk Eczacıbaşı
Eczacıbaşı Holding Başkan Yardımcısı,
Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı
Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil
Harvard University Öğretim Üyesi,
Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi
ProfHasan Bülent Kahraman
Kadir HAS Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Aydoğan Özcan
University of California Los Angeles  Öğretim Üyesi  
Prof. Dr. Bülent Sivri
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı,

*Soyadı sırasına göre yazılmıştır.

Ödül tüm katılımcılara açık olup , Ödül Şartnamesi Kadir Has Üniversitesi Genel Sekreterliği’nden veya www.khas.edu.tr internet adresinden  temin edilebilir.

Kadir Has Ödülleri web sitesi

Haberleşme Adresi:
Adres: T.C. Kadir Has Üniversitesi Genel Sekreterliği, Kadir Has Kampüsü, 34083 Cibali-İstanbul
Tel: 0212 533 65 32-1142/1131 Fax: 0212 631 91 50