Birleşmiş Milletler Akademik Konseyi (ACUNS) 2014 Toplantısı

14 Kasım 2013 - Perşembe
 Birleşmiş Milletler Akademik Konseyi (ACUNS) 2014 Toplantısı

Birleşmiş Milletler Akademik Konseyi’nin (ACUNS) 2014 Yılı Toplantısı, 19-21 Haziran 2014 tarihleri arasında Kadir Has Üniversitesi’nde düzenlendi.

“Global Governance: Engaging New Norms and Emerging Challenges” temalı bu toplantıya katılan akademisyenler ve ilgili alanların uzmanları, küresel yönetişimin güvenilirliği ve etkinliğine ilişkin güncel konuları ele alarak alanın temel sorunlarına yanıtlar aradılar.

Kadir Has Üniversitesi’nde gerçekleşen 2014 ACUNS Toplantısı'nda şu konu başlıkları yer aldı:  küresel çatışma ve güvenlik, ekonomi politik, çevre ve sürdürülebilir kalkınma, adalet ve insan hakları, sosyal konular ve çok taraflı diplomasi.  Katılımcılar bu konulardaki sorun başlıklarına: güç ve bilgi, eylemlilik, yapı, yükümlülük ve cevap verebilirlik; küresel liderliğin çeşitli düzlemlerindeki güçler, zayıflıklar ve süregelen boşluklar; yeni oluşmakta olan ya da inişe geçen normlar, uygulamalar ve araçlar; kurumsal ya da ilişkisel intibak ya da durağanlık, gibi bağlamlar çerçevesinde cevaplar aradılar.