“Türkiye’de İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Enerji” Kitabı Tanıtımı

25 Ekim 2013 - Cuma
“Türkiye’de İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Enerji” Kitabı Tanıtımı

ENİVA (Enerji ve İklim Değişikliği Vakfı) tarafından Kadir Has Üniversitesi’nde araştırma projesi olarak yürütülen çalışmalar sonucunda hazırlanan, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Strateji Geliştirme-Araştırma Koordinatörü Prof. Dr. Volkan Ş. Ediger’in editörü olduğu “Türkiye’de İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Enerji” konulu kitabın tanıtım toplantısı 23 Ekim 2013 çarşamba günü Galata Salonu’nda gerçekleştirildi.

Nisan 2010’da “Enerji kaynaklarının aranması, üretimi, nakli ve tüketimi süreçlerinde verimliliğin artırılması, çevrenin korunması ve iklim değişikliğinin önlenmesine yönelik araştırma-geliştirme, bilgilendirme ve kamuoyu oluşturma faaliyetlerini yürütmek ve bu faaliyetlerin sonuçlarını hayata geçirmek amacıyla” Ankara’da kurulmuş olan ENİVA yönetim kurulu kurucu başkanı Prof.Dr. Volkan Ş. Ediger ve kitap yazarlarının katıldığı tanıtım toplantısında yazarlar kendi bölümleri hakkında kısaca bilgi verdiler. Gelen misafirlere bir kopyası da takdim edilden ve 6 yazar tarafından kaleme alınan kitabın birinci bölümde Prof. Dr. Atilla Çiner ve Doç. Dr. Mehmet Akif Sarıkaya, “Buzullar ve İklim Değişikliği: Geçmiş, Günümüz ve Gelecek” konulu çalışmasıyla, jeolojik tarihçe boyunca yerkürenin geçirdiği iklim değişikliklerini buzullar temelinde gözler önüne sermektedir. İkinci bölümde Prof. Dr. Volkan Ş. Ediger, İklim Değişikliğinin Türkiye’deki Etkileri: Bilimsel Veriler” konulu çalışmasında konuyla ilgili olarak Türkiye hakkındaki mevcut bilimsel verileri sunmaktadır. İzzet Arı tarafından kaleme alınan “Enerji Kaynaklı Emisyonların Tarihsel Gelişimi ve Ekonomisi” başlıklı üçüncü bölümde, Türkiye’de 1990–2010 yılları arasında kullanılan birincil enerji kaynaklarının değişimi, bu kaynakların sektörel kullanımları ve buna bağlı olarak sera gazı emisyonlarının  gelişimi incelenmiştir. Kitabın finansmanla ilgili bölümü U. Serkan Ata tarafından “Sürdürülebilir Enerjinin Finansmanı” başlığıyla yazılmıştır. Türkiye’nin yenilenebilir enerjiye ilişkin hedeflerine ulaşması için önemli bir finansman ihtiyacının karşılanması gerekmektedir. Kitabın son bölümü ise özel olarak karbon piyasasına ayrılmıştır. Dr. Aslı Özçelik’in kaleme aldığı “Türkiye İçin Karbon Piyasası Modeli Önerisi” başlıklı çalışmada, Türkiye’nin özel şartları çerçevesinde ülkeye özgü bir karbon piyasası modelinin neleri içermesi gerektiği ve paydaşların kazanımlarının neler olabileceği sorularına yanıt aranmaktadır.