Harvard Öğretim Üyesi Prof. Vicki C. Jackson'dan Seminer

Harvard Öğretim Üyesi Prof. Vicki C. Jackson'dan Seminer

Harvard Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Vicki C. Jackson 22 Ekim Salı günü, Cibali Salonu’nda "Ana(Yasal) Düzenlemeler ve Yargı Kararlarında Ölçülülük İlkesi" başlıklı bir seminer verdi. Prof. Jackson Harvard Üniversitesi’nde lisans düzeyinde ve lisansüstü düzeyde dersler vermektedir. Başlıca çalışma alanları arasında Amerikan Anayasa Hukuku, Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku, Federal Mahkemeler, Cinsiyet Eşitliği ve Ölçülülük yer almaktadır.