İnsani Güvenlik: İnsani Perspektifler ve Yansımalar Konferansı

18 Ekim 2013 - Cuma
İnsani Güvenlik: İnsani Perspektifler ve Yansımalar Konferansı

İnsani Güvenlik: İnsani Perspektifler ve Yansımalar Konferansı

2013 İnsani Güvenlik Konferansı, Uluslararası İnsani Çalışmalar Derneği (IHSA), Coventry Üniversitesi Barış ve Uzlaşma Merkezi (CPRS) ve ev sahibi olan Kadir Has Üniversitesi arasındaki işbirliği ile yapıldı.

İnsani Güvenlik: İnsani Perspektifler ve Yansımalar Konferansı yakın tarihteki insan güvenliğine yönelik riskleri, tehditleri ve krizleri araştırarak son dönemlerde gelişen farklı insani bakış açılarının ve yaklaşımların problemli bölgelere nasıl uyarlanabileceğini tartışmaktadır.

Bu yıl iki farklı organizasyonu bir araya getirdik: İstanbul İnsani Güvenlik Konferansı ve İnsani Çalışmalar Dünya Konferansı.

İnsani güvenlik, uzun sureli barışın ve sosyal adaletin, insanların temek hak ve ihtiyaçlarına yönelik tehditlerden kurtulmadıkları takdirde başarılamayacağını savunan insan odaklı bir yaklaşımdır. İnsan güvenliğine yönelik tehditler, insan haklarının ihali ve kötüye kullanımını, yozlaşmayı ve kötü yönetimi, felaketleri ve iklim değişikliğini ve fakirlik ile temel hizmetlere erişim yoksunluğunu içerir.

 

Konferans dört ana tema altında organize edilmiştir:

İnsani Güvenlik Tartışması: İnsani alanda alınan dersler

Doğal Afet Politikaları, Uygulamaları ve Felaket Müdahalesi

İnsani Krizlerin Sosyo-ekonomik Gerçeklikleri

Türkiye Özelinde İnsani Alandaki Yeni Aktörler

Program