Kadir Has Ödülleri

01 Ekim 2013 - Salı
Kadir Has Ödülleri

KADİR HAS ÖDÜLLERİ

Kadir Has Üniversitesi’nin kurucusu Türkiye’nin öncü hayırseverlerinden merhum Kadir Has adına verilen başarı Kadir Has Ödülleri, Türkiye’nin ulusal ve uluslararası düzeyde önemli başarılara imza atmış, toplumun gelişimine katkıda bulunmuş kişi ve kurumlarını tanıtmayı ve ödüllendirmeyi amaçlıyor. İlk 2003 yılında verilmeye başlayan ödüller bir yıl kültür-sanat, diğer yıl eğitim-bilim olarak verilmekte olup jürisi yeniden seçiliyor.

ÖDÜL 1

Sosyal Bilimler alanında verilen ilk ödülün konusu ‘Globalleşen Dünya’da Türkiye’nin Yeri’ idi. Birinciliği Prof. Dr. Ahmet Çakmak, ikinciliği Prof. Dr. Bozkurt Güvenç, üçüncülüğü ise Dr. Üner Kırdar aldı. Yarışmada mansiyon alanlar ise Prof. Dr. Mim Kemal Öke, Dr. Birol Kovancılar-Dr. Mustafa Miynar, Serhat Özgökçeler, Dr. Abdullah Özkan, Doç. Dr. Beril Dedioğlu, Merih Yılmaz, Yrd. Doç. Dr. Tülin Kabacaoğlu Ural idi.

ÖDÜL 2

2. Kadir Has Ödülü (2004) 18 Kasım 2003/11 sayılı MT-Karar 3- ‘Uluslararası Sözleşmelerle de Oluşan Evrensel Hukuk ve İlkeleriyle Milli Hukuk İlişkileri’ adlı 2. Kadir Has Ödülü jüri sonuçları görüşülerek; iştirakin az olması ve müracaatlar arasında ödüle layık eser görülmemesi nedeniyle bu yıl ödül verilmemesine ve tören yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.

ÖDÜL 3

3. Kadir Has Ödülü’nün konusu ‘Türkiye’nin AB Üyeliği Avrupa Birliği’ne Neler Katar?’ idi. Savaşkan İlmak’ın ‘Aklın Yolu Nereden Geçiyor?: Türkiye’nin Üyeliği Avrupa Birliği’ne Neler Kazandıracak başlıklı çalışması birinci oldu. Dr. İrfan Kaya Ülger, ‘Türkiyeli Avrupa’nın Ekonomik Siyasi ve Askeri Gücü’ adlı eseriyle ikinci oldu. Yrd. Doç. Dr. Hakkı Çiftçi’nin ‘Türkiye’nin AB Üyeliği Avrupa Birliği’ne Neler Katar?’ eseri ise üçüncü oldu.

ÖDÜL 4

‘Türkiye’nin Ortadoğu Politikası (Tarihsel Gelişim Sürecinde Ortadoğu’nun Türkiye Açısından Ekonomik-Politik Önemi ve Geliştirilebilecek Politikalar)’ konulu 2006 yılı 4. Kadir Has Ödülleri Yarışması sonucunda Merve İrem Yapıcı’nın ‘Türkiye’nin Ortadoğu Politikası, Değişim mi Gelişim mi?’ başlıklı eseri birincilik ödülünü aldı. İkincilik ödülüne Dr. Meral Dinçer’in ‘Türkiye’nin Ortadoğu Politikası’ başlıklı çalışması layık görüldü. Yrd. Doç. Dr. Hakkı Çiftçi’nin ‘Türkiye Açısından Ortadoğu’nun Politik ve Ekonomik Önemi ve Geliştirilecek Politikalar’ başlıklı eseri ise üçüncü oldu.

ÖDÜL 5

Kadir Has Üniversitesi’nin 12. kuruluş yılında sahiplerini bulan, 2009 yılı 5. Kadir Has Ödülleri ‘Bilgi Teknojileri Ülkemizin Hızlı Kalkınmasını Nasıl Başarır?’ başlığını taşıyordu. Timuçin Tunç’un ‘Bilgi Teknolojileri Ülkemizin Hızlı Kalkınmasını Nasıl Başarır?’ birincilik, İrfan Kalaycı’nın ‘Kalkınmada Bilgi Teknolojisi-Bilgi Teknolojisinde ‘Kalkınma’: Türkiye’ye Başarı Kapısını Açacak ‘Anahtar’ ikincilik, Dr. Meral Dinçer’in ‘Bilgi Teknolojileri Ülkemizin Hızlı Kalkınmasını Nasıl Başarır’ üçüncülük ödülüne layık görüldü.

ÖDÜL 6

‘Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Kaynakları Potansiyeli ve Kullanılabilirliği’ konulu 2010 yılı 6. Kadir Has Ödülü yarışmasında birincilik ödülü, Doç. Dr. Ahmet Duran Şahin’in ‘Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Kaynakları Potansiyeli ve Kullanılabilirliği/Enerjide Bütünleşik Sistem Zorunluluğu’ başlıklı çalışmasına ikincilik ödülü; Doç. Dr. Ali Vardar -Prof. Dr. Bahattin Çetin’in ‘Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Kaynakları Potansiyeli ve Kullanılabilirliği’ başlıklı çalışmasına verildi. Mert Nazlıoğlu’nun ‘Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Kaynakları Potansiyeli ve Kullanılabilirliği’, Ahmet Çimen’in ‘Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Kaynakları Potansiyeli ve Kullanılabilirliği’, Özer Bostanoğlu’nun ‘Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Kaynakları Potansiyeli ve Kullanılabilirliği’ başlıklı çalışmaları ise mansiyon aldı.

ÖDÜL 7

2011 yılı 7. Kadir Has Ödülü’nde değişiklik yapıldı. Önceki yıllarda belirli bir konu başlığı altında düzenlenen ödüller bu yıl ilk kez ‘Üstün Başarı’ ve ‘Gelecek Vaat Eden Bilim İnsanı’ olmak üzere iki kategoride sunuldu. Ödül Beratı ve parasal ödülden oluşan Kadir Has Ödüller için bilim ve eğitim alanlarında farklı dallarda gerçekleştirdikleri çalışmaları ile önemli başarılara imza atmış, ulusal/uluslararası tanınırlığa ulaşmış ya da bu potansiyeli bulunan adaylar başvurdu veya aday gösterildi. ‘Üstün Başarı’ ve ‘Gelecek Vaat Eden Bilim İnsanı’ olmak üzere iki kategoride sunulan ödüller kapsamında ‘Üstün Başarı Ödülü’ne Prof. Dr. Erdal Arıkan haberleşme mühendisliği alanındaki başarıları ile layık görüldü. Arıkan’ın enformasyon ve kodlama kuramları ile haberleşme sistemleri ve ağları konusunda çok sayıda akademik çalışması bulunuyor. 40 yaşın altındaki başarılı bilim insanlarına verilen ‘Gelecek Vaat Eden Bilim İnsanı Ödülü’ne ise Dr. Ataman Şendöl layık görüldü. 2003 yılında İsviçre Zürih Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan ve halen Zürih Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırmalarını yürüten Dr. Şendöl’e ödülü kanser ve hücre çalışmalarında oksijensizlikle hücre ölümü (apoptosis) arasındaki ilişkiye yeni boyutlar sunduğu çalışması ile verildi.

ÖDÜL 8

2012 yılı 8. Kadir Has Ödülü bu yıl kültür sanat alanında ‘Üstün Başarı’ ve ‘Gelecek Vaat Eden Sanatçı’ olmak üzere iki kategoride sunuldu. Sanatta Üstün Başarı Ödülü’nü farklı konulardaki başarılı mimarlık çalışmalarıyla önemli projelere imza atmış mimar Emre Arolat kazandı. Arolat, ödüle, ulusal ve uluslararası tanınırlığını kanıtladığı çok sayıda proje ve ödül, sürdürmekte olduğu yenilikçi ve öncü projeleri ve mimarlık ve tasarım konularında yarattığı toplumsal bilinç nedeniyle layık görüldü. Gelecek Vaat Eden Sanatçı Ödülü’nü ise 18 ise piyano sanatçısı Lara Melda genç yaşında elde ettiği üstün virtüözlük başarıları ile kazandı. Melda ödüle, dünyanın en saygın yarışmalarında kazandığı ödüller, evrensel düzeyde önemli  orkestralarla verdiği konserler yetenek ve sanatsal gücünün bir göstergesi olarak kabul edildiği jüriler ve yaptığı kayıtlarla layık görüldü.

ÖDÜL 9

2013 yılı 9. Kadir Has Ödülü bilim-eğitim alanında ’Üstün Başarı Ödülü’ ve ‘Gelecek Vadeden Bilim İnsanı Ödülü’ olarak verilmiştir. ‘Üstün Başarı Ödülü’ dünyaca tanınmış ekonomist, Massachusettes Institute of Technogy Ekonomi Bölümü’nden Prof. Dr. K. Daron Acemoğlu’na verildi. Prof. Dr. Acemoğlu’nun çalışmaları özellikle insanın politik tasavvurları bakımından en ileri nokta olan demokrasinin temellendirilmesi, bu siyaset yönteminin ekonomi ve yönetişimsel tutumla olan ilişkisinin saptanması bakımından da dünyada tartışma yaratıyor. ‘Gelecek Vadeden Bilim İnsanı Ödülü’ise Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ali Koşar’ın oldu. Akışkanlar mekaniği, iki fazlı akış, kaynama ısı transferi, konvektif ısı transferi, elektronik soğutma, mikrosistemler, mikro/nano ölçekte ısı transferi, nanoakışkanlar, mikroakışkanlar ve kavistasyon alanlarında yaptığı başarılı ulusal ve uluslararası çalışmaları ile tanınan Koşar bu ödüle,  kariyerinin erken bir evresinde alanındaki en saygın bilimsel dergilerdeki olağanüstü yayın başarısı ve yükselen bilimsel grafiği sebebiyle layık görüldü.

ÖDÜL YÖNETMELİĞİ

Kadir Has Ödülleri her yıl ‘bilim-eğitim ve kültür-sanat’ alanlarından birisinde, ilgili yönerge çerçevesinde başarılı çalışmaları sebebiyle bir veya birden fazla kişi ya da kuruma ‘Başarı Ödülü’ olarak verilir. Kadir Has Ödüllerine adaylar kendileri başvurabilecekleri gibi başkaları tarafından aday gösterilebilir.  Değerlendirme Kurulu aday önerilebilir.

KADİR HAS ÖDÜLLERİ ŞARTNAMESİ

Aşağıdaki şartname 2013 yılı 9. Kadir Has Ödülleri’ne aittir. 2014 yılında ödüller ‘kültür-sanat’ alanında verilecek olduğundan şartname yenilenecektir.

2013 Yılı 9. Kadir Has Ödülleri Şartnamesi için tıklayınız

GEÇMİŞ YILLARA AİT KADİR HAS ÖDÜLLERİ HABERLERİ