Kadir Has'ta Girişimcilik ve İnovasyon Sertifika Programı

23 Eylül 2013 - Pazartesi
Kadir Has'ta Girişimcilik ve İnovasyon Sertifika Programı

Khas Girişimcilik, Yenilikçilik ve Teknoloji Transferi Araştırma ve Uygulama Merkezi “Girişimcilik ve Yenilikçilik Sertifika Programı” düzenliyor.

GYSP, 2013-2014 Akademik Yılı’nda başlatılmış olup, danışman öğretim üyeleri öğrencilerin teknik ve sosyal seçmeli dersleri için sertifika programının koşulları hakkında bilgilendireceklerdir.

Girişimcilik ve Yenilikçilik Sertifika Programı’nın  amacı, öğrencilerin lisans öğrenimleri boyunca alacakları seçmeli dersleri yönlendirerek, onları girişimcilik ve yenilikçilik konusunda yetiştirmek ve başarılı olanları sertifika ile ödüllendirmektir. Öğrencilerin GYSP’yi başarıyla tamamlamalarıyla sahip olacakları sertifika onlara mezuniyet sonrası iş hayatına başlamalarında çok önemli olacaktır.

Kadir Has Üniversitesi lisans öğrencileri, sertifika programında bulunan zorunlu ve seçmeli dersleri teknik veya sosyal seçmeli ders olarak saydırabileceklerdir. Derslerin başarıyla tamamlanmasının ardından alınacak “Proje Yönetimi ve İş Planı Geliştirme” dersi kapsamında öğrenciler  bir iş planı hazırlayarak  juriye sunacak ve başarılı bulundukları takdirde GYSP sertifikasını almaya hak kazanacaklardır. Kadir Has Üniversitesi, Proje Yönetimi ve İş Planı Geliştirme Dersi Küçük ve Orta Öçlekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’na (KOSGEB) Girişimcilik Destek Programı’na başvuru yapmıştır.

GYSP, 4’ü zorunlu, 2’si seçmeli olmak üzere 6 dersten oluşmaktadır.  Zorunlu derslerin ortalamasının minimum 2,5/4.00, seçmeli derslerin ortalamasının ise minimum 2,0/4.00 olması gerekmektedir. Zorunlu ve seçmeli derslerin bu ortalamalarla tamamlanmasından sonra öğrenci Proje Yönetimi ve İş Planı Geliştirme dersini almaya ve projesini jüriye sunmaya hak kazanmaktadır.

Sertifika programını başarıyla tamamlayan öğrencilerin projeleri arasından seçilecek olanlar, daha sonra KHAS Girişimcilik, Yenilikçilik ve Teknoloji Transferi AUM önderliğinde ticarileştirilerek hayata geçirilmeye çalışılacaktır.

GYSP Zorunlu Dersleri

MIS101               Management and Organization

BA201                 Principles of Marketing

BA432                 Entrepreneurship and New Venture Creation

Seminars – Misafir konuşmacılar* (Dersin açılış tarihi Güz 2014)

Bu dersi sadece zorunlu dersleri tamamlayan öğrenciler seçebilir. Kredisiz, zorunlu ders.

 

GYSP  Seçmeli Dersleri **

MIS409               Entrepreneurial Marketing

BA336                 Applied Strategic Brand Management

BA334                 Applied Consumer Behavior

BA216                 Business Law

MIS404               E-Commerce Systems

MIS416               Strategic Management

MIS312               New Product Development

NM212               Electronic and Digital Trade

CF462                Internet and Mobile Marketing

ID201                 Product Design Studio I

** Seçmeli ders olarak listeden 2 ders seçilecektir.

Proje Yönetimi ve İş Planı Geliştirme Dersi

Proje Yönetimi ve İş Planı Geliştirme dersinin alınabilmesi için zorunlu derslerin ortalamasınının minimum 2,5/4.00, seçmeli derslerin ortalamasının ise minimum 2,0/4.00 olması gerekmektedir. Dersin açılış tarihi Bahar 2014’tür. Ders haftada 3 saat teori ve 2 saat pratik dersi şeklinde işlenecektir ve 4 krediliktir.