Kadir Has’da Mezuniyet Coşkusu

18 Haziran 2013 - Salı
Kadir Has’da Mezuniyet Coşkusu

Kadir Has Üniversitesi 2012-2013 öğretim yılında mezun olan öğrenciler Selimpaşa Kampüsü’nde gerçekleştirilen tören ile diplomalarını aldılar. Kadir Has Üniversitesi Selimpaşa Kampüsü’nde gerçekleştirilen coşkulu mezuniyet törenine, Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Can Has, Kadir Has Vakfı Başkanı Nuri Has, Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Aydın, öğretim üyeleri, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.

Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Aydın yaptığı açılış konuşmasında diploma sahibi olmakla üniversite mezunu olmak arasında büyük farklar olduğunu belirterek; topluma donanımlı, yetkin, çalışkan, insana saygılı, onurlu bireyler kazandırdıklarına inandıklarını vurguladı. Prof. Dr. Mustafa Aydın mezun olan öğrencilerin yalnızca Türkiye’de değil, dünyanın her yerinde başarılı olacaklarına inandığını söyleyerek, “Kadir Has Üniversitesi çatısı altında bulunduğunuz sürece, eğitim için seçtiğiniz alanlarda, en iyi bilgi ve donanıma sahip olmanız için tüm gücümüzle çalıştık; imkanlarımızı seferber ettik. Öğrendiklerinizi iş yaşamına taşıyabilmenizi teminen özel sektörle işbirlikleri gerçekleştirdik; staj imkanları sağladık. Sizi iş dünyasına hazırladık. Tüm bunların yanısıra çok yönlü, yetkin bireyler ve aydın birer insan olarak içinde yaşadığınız toplumun tarih, kültür ve değerlerinin farkında olmanız; sanat, spor ve sosyal çalışmalar içinde yer almanız için de çaba sarf ettik. Bir başka önceliğimiz ise küreselleşmiş dünyada sizleri sadece yerel istihdamın değil, uluslararası çalışma ortamının da parçası haline getirmekti. Bu nedenle yabancı dil eğitimine ve uluslararası işbirliklerine önem verdik. Amacımız hiç bir zaman sizleri eğip, bükerek, istediğimiz modele uygun hale getirmek olmadı. Bizler eğitimi bu şekilde anlamıyoruz. Aksine sizlerin ‘birey’ olarak farkındalığınızı ve duruşunuzu geliştirmeyi hedefleyen, sizlerle iletişim ve karşılıklı etkileşim içerisinde, sürekli daha iyiyi arayan bir sistemi hayata geçirmeyi arzuladık. Umarız muvaffak olmuşuzdur.” dedi.

Mezun olan öğrenciler diplomalarını aldıktan sonra üniversite birincisi olan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’nden Semiha Nur Alaşan ile birlikte keplerini havaya attı. Coşkulu bir şölene dönüşen törende öğrenciler yıllarını geçirdikleri arkadaşlarından ayrılmanın burukluğu ile mezun olmanın heyecanını birlikte yaşadı.