Kadir Has Üniversitesi’nin Eğitim Ordusu Genişliyor

24 Temmuz 2010 - Cumartesi
Kadir Has Üniversitesi’nin Eğitim Ordusu Genişliyor

Türk toplumuna katkı da bulunacak gençler yetiştirmeyi amaçlayan ve bu yönde her geçen gün yaptığı çalışmalara yenilerini ekleyen Kadir Has Üniversitesi, 2010 - 2011 eğitim ve öğretim yılına, güçlü akademik kadrosuna güç katacak yeni isimler ile giriyor.

Kendi alanlarında referans noktası olmuş isimlerden oluşan, güçlü ve geniş akademik kadrosu ile kurulduğu günden beri ön plana çıkan Kadir Has Üniversitesi, yeni eğitim-öğretim yılında da, yine kendi dallarında önemli yerlere sahip olan birbirinden değerli ve başarılı isimler ile öğrencilerini buluşturmanın heyecanını yaşıyor.

Rusya, Kafkasya ve özelde diaspora konularında uzman Doç. Dr. Mitat Çelikpala, Türk dış politikası, siyasi tarih, Avrupa Birliği ve güvenlik konularında uzman  Doç. Dr. Serhat Güvenç, Karadeniz, Avrupa Birliği ve enerji güvenliği konularında uzman Yrd. Doç. Dr. Dimitrios Triantaphyllou, Türkiye’nin en çok tercih edilen üniversiteleri arasında bulunan Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’ne katılıyor.

Çevre ekonomisi, kamu maliyesi, ekonometri ve ekonomik modelleme konularında yaptığı çalışmaların yanı sıra Türkiye’de “üretkenlik ve etkinlik endeksi”nin gelişimine yaptığı katkılarla bilinen Doç. Dr. Osman Zaim, Kadir Has Üniversitesi akademik kadrosuna Profesör olarak katılıyor. Ekonomi alanındaki çalışmalarıyla uluslararası literatürün gelişmesine katkı sağlayan Zaim, yeni dönemde Kadir Has Üniversitesi İktisat Bölümü’nde lisans ve lisansüstü düzeyde dersler verecek.

Varlık değerlendirmesi, ekonometri ve endüstriyel organizasyon alanlarında yaptığı yayınlarla tanınan Yrd. Doç. Dr. T. Sabri Öncü Uluslararası Finans Bölümü, enformasyon teknolojisi, oyun teorisi, kablosuz iletişim ağları ve finansal matematik alanlarında çalışmalar yürüten Yrd. Doç. Dr. Hazer İnaltekin ve kombinatoral optimizasyon, araç rotalama problemlerinin yanı sıra kesin ve sezgisel optimizasyon yöntemleri konularına ilişkin yaptığı çalışmalarla uluslararası literatüre katkı sağlayan Yrd. Doç. Dr. Maria Battarra yeni eğitim yılında Mühendislik Fakültesi kadrosundaki yerlerini alıyor.

 

Ulusal ve uluslararası düzeylerde çok sayıda tiyatro oyununda yönetmen ve dramaturg görevlerinde bulunan Özlem Özhabeş, Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü, süreç yönetimi, proje yönetimi, işletme enformatiği ve uluslararası yönetim konularında çalışmalar yürüten Dr. Birgit Oberer ise Fen-Edebiyat Fakültesi Enformasyon Teknolojileri Bölümü’nün akademik kadrosuna katılıyor.

Kadrosuna kültürlerarası iletişim, iletişim etnografisi ve örgütsel kültür üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Prof. Dr. Asker Kartarı ile görsel iletişim, gazetecilik, toplumsal cinsiyet ve medya ilişkisi alanlarında çalışmalarını yürüten Yrd. Doç. Dr. A. Esra Özcan’ı dahil eden Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi, Türkiye’nin önde gelen iletişim fakülteleri arasındaki yerini sağlamlaştırıyor.

 

Prof. Dr. Asker Kartarı: 1980’de Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Makine Mühendisliği’nden mezun olduktan sonra, 1983’de yüksek lisansını Çukurova Üniversitesi Sosyoloji bölümünde tamamladı. Doktora derecesini 1995 yılında Almanya’da Munih-Ludwig Maximillan University Kültürlerarası İletişim alanında aldı. 1996-2002 yılları arasında aynı üniversitede öğretim üyesi olarak görev alan Kartarı, 2006 yılına kadar öğretim üyeliği yaptığı Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde bölüm başkanlığı, dekan yardımcılığı ve araştırma merkezi müdür yardımcılığı gibi görevlerde bulundu. 2000-2006 yılları arasında TRT için hazırlanan belgesel filmlerde araştırmacılık, metin yazarlığı ve danışmanlık gibi görevlerde bulundu. 2006-2010 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı olarak akademik kariyerini sürdüren Prof. Dr. Asker Kartarı’nın, ulusal ve uluslararası alanda yayınlanmış çok sayıda makalesinin yanı sıra 7 kitabı bulunmaktadır.

Doç. Dr. Mitat Çelikpala: 1992’de ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi’nden “mezun olduktan sonra 1996’da Hacettepe Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2002 yılında Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden doktora derecesini aldı. Hacettepe ve Bilkent üniversitelerinin yanı sıra Kara Harp Okulu’nda da yüksek lisans ve doktora dersleri veren Çelikpala, Eylül 2005-Şubat 2006 tarihleri arasında Oxford Üniversitesi St. Antony’s College’de misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Son olarak TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Bölüm Başkanlığı görevini yürüttü. Doç. Dr. Mitat Çelikpala halihazırda NATO Terörle Mücadele ve Mükemmeliyet Merkezi’nde yürüttüğü akademik danışmanlık görevinin yanı sıra, alanında Social Sciences Citation Index’te taranan ilk ve halen tek Türkçe dergi olan Uluslararası İlişkiler’in yönetici editörlüğünü yapmaktadır. Ulusal ve uluslararası pek çok derginin yayın ve danışma kurullarında yer alan Çelikpala’nın, uzman olduğu konularda dergi ve kitaplarda yayınlanmış 40’ı aşkın makalesi bulunmaktadır.

Doç. Dr. Serhat Güvenç: 1989’da Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde lisans ve 1995’te yine aynı üniversitede Avrupa Çalışmalarında yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2003 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde doktora derecesini aldı. 2000-2010 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Güvenç, 2005-2006 yıllarında ABD’de Chicago Üniversite Tarih Bölümü’nde ve 2008-2009 yıllarında Koç Üniversitesi Tarih Bölümü’nde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Halen Uluslararası İlişkiler Dergisi Yardımcı Editörlüğü görevini yürüten Doç. Dr. Serhat Güvenç’in uzmanlık alanı olan Türk dış politikası, siyasi tarih, Avrupa Birliği ve güvenlik konularında, kitap ve dergilerde yayınlanmış 30’un üzerinde makalesi ve 2 adet kitabı bulunmaktadır.

Yrd. Doç. Dr. A. Esra Özcan: Lisans eğitimini 1997’de ve yüksek lisans eğitimini 2000’de Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde tamamladı. 2009’da Bremen’de bulunan Jacobs University’de kitle iletişimi alanında doktora derecesini aldı. 2009’da New Orleans’da Tulane Üniversitesi ve 2010’da Berlin’de Humboldt Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak dersler veren Özcan’ın, görsel iletişim, gazetecilik, Türkiye’de medya, toplumsal cinsiyet ve medya ilişkisi konularında uluslararası alanda yayınlanmış makalelerinin yanı sına üç kitabı bulunmaktadır.

Doç. Dr. Osman Zaim: Lisans ve yüksek lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği’nde tamamladıktan sonra, 1988 yılında ABD’de Washington State University Ekonomi Bölümü’nde ikinci yüksek lisansını yaptı. Yine aynı üniversiteden 1989 yılında ekonomi alanında doktora derecesini aldı. Akademik kariyerine 1989 yılında Bilkent Üniversitesi’nde yardımcı doçent olarak başlayan Zaim, Şubat-Temmuz 2000 tarihleri arasında Oregon State University’de misafir öğretim üyesi olarak bulundu. 1989-2010 yıllarında Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü’nde lisans ve yüksek lisans düzeylerde dersler verdi. Ulusal ve uluslararası tanınmış dergilerde ayrıca kitaplarda yayınlanmış çok sayıda makalesinin yanı sıra iki kitabı bulunmaktadır. Zaim, akademik çalışmalarının yanı sıra 2004-2007 yıllarında BM Uluslararası Çalışma Örgütü’nün Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Uluslararası Programı’nın (ILO-IPEC) da baş teknik danışmanlığını yaptı. Söz konusu program kapsamında, 25 bin çocuğun işten kurtarılarak okullara yerleştirilmesi ayrıca 5 binin üzerinde çocuğun da mesleki eğitim alabilmesi ve daha iyi çalışma koşullarına erişebilmesine yönelik çalışmalarda aktif rol aldı. Doç. Dr. Osman Zaim, gerek akademik gerekse sosyal alanda yürüttüğü çalışmalara, yeni eğitim öğretim döneminde Kadir Has Üniversitesi İktisat Bölümü’nde profesör olarak devam edecek.

Yrd. Doç. Dr. Dimitrios Triantaphyllou: 1988’de University of California, Berkeley Siyaset Bilimi ve Tarih bölümünden mezun olduktan sonra, yüksek lisans ve doktorasını Tufts University, The Fletcher School of Law and Diplomacy’de tamamladı. Yüksek lisansını 1992’de hukuk ve diplomasi alanında tamamlayan Triantaphyllou, doktora derecesini ise 1996’da uluslararası ilişkiler alanında aldı. Rodos’ta bulunan Ege Üniversitesi (University of Aegean) Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev alan Triantaphyllou, başta Yunanistan Dışişleri Bakanlığı olmak üzere pek çok kurumda danışman ve çeşitli araştırma kurumlarında kıdemli araştırmacı olarak bulundu. Halihazırda Uluslararası Karadeniz Çalışmaları Merkezi (International Centre for Black Sea Studies) direktörlüğü ve Journal of Southeast Europe and Black Sea Studies dergisinin yardımcı editörlüğü görevlerini yürüten Yrd. Doç. Dr. Dimitrios Triantaphyllou’nun yayınlanmış 40’ın üzerinde makalesinin yanı sıra editör veya yardımcı editörlüğünü yaptığı 20’nin üzerinde yayını bulunmaktadır.

Yrd. Doç. Dr. T. Sabri Öncü: Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi’nde Matematik ve Makine Mühendisliği alanlarında çift ana dal yaparak 1984’de tamamladı. İlk yüksek lisansını Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde 1986’da, ikinci yüksek lisansını Kanada’da bulunan University of Alberta’da Uygulamalı Matematik bölümünde 1989’da bitirdi. 1992’de yine University of Alberta’da Uygulamalı Matematik alanında doktora derecesini alan Öncü, 2006’da üçüncü yüksek lisansını Standford University’de İşletme Araştırması alanında yaptı. 1994-2006 arasında finans sektöründe tanınmış pek çok firmada danışmanlık ve yöneticilik görevlerinde bulundu. 2007-2010 yılları arasında dünyanın önde gelen işletme okulları arasında yer alan New York University Stern School of Business’te misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Varlık değerlendirmesi, ekonometri ve endüstriyel organizasyon alanlarında çalışmalarını yürüten Öncü’nün uluslararası dergilerde yayınlanmış çok sayıda bilimsel makalesi bulunmaktadır. Yrd. Doç. Dr. Sabri Öncü, son olarak NYU Stern’in hazırladığı ve önümüzdeki aylarda piyasaya çıkacak olan “Regulating Wall Street” başlıklı kitaba katkıda bulundu.

Yrd. Doç. Dr. Hazer İnaltekin: 2001’de Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Müdendisliği’nden mezun olduktan sonra, 2006’da Cornell University Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora derecesini aldı. 2006-2007 arasında Cornell University Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği ve 2007-2009 yılları arasında Princeton University Elektrik-Elektronik Müdendisliği bölümünde doktora sonrası çalışmalarını yürüten İnaltekin, 2009 sonrasında da University of Melborne Elektrik-Elektronik Müdendisliği bölümünde çalışmalarına devam etti. Enformasyon teknolojisi, oyun teorisi, kablosuz iletişim ağları ve finansal matematik alanlarında çalışmalarını yürüten Hazer İnaltekin’in uluslararası dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır. 2010-2011 eğitim öğretim döneminde aramıza katılacak Sabri Öncü ve Hazer İnaltekin’le birlikte daha da zenginleşen akademik kadromuz, yeni dönemde öğrencilerini karşılamaya hazırlanıyor.

Özlem Özhabeş: 2000-2005 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji bölümündeki lisans eğitiminin yanı sıra dünyada özellikle de Avrupa’da en dikkat çekici tiyatro topluluklarından biri olan “Studio Oyuncuları”nda oyunculuk eğitimi aldı. Londra’da bulunan Middlesex University’de Tiyatro Yönetmenliği alanında yüksek lisans eğitimini 2007 yılında tamamlayan Özlem Özhabeş, yine aynı yıl Moskova’da bulunan Gitis Akademi’de Meyerhold üzerine yoğunlaştırılmış eğitim aldı. Ulusal ve uluslararası düzeylerde düzenlenen çok sayıda tiyatro oyununda yönetmen ve dramaturg olarak görev alan Özlem Özhabeş, 2000-2010 yılları arasında İstanbul ve Londra’da çok sayıda atölye çalışması yönetti. Paola Cavalin çalıştırıcılığında Commedia dell’Arte eğitimi alan ve Nikolai Karpov ve Nikolai Levinsky ile biomekanik çalışmalar yürüten Özhabeş, halen çağdaş dans ve fiziksel tiyatro ile ilgilenmektedir.

Yrd. Doç. Dr. Maria Battarra: Lisans ve yüksek lisans eğitimini, dünyanın eski üniversitesi olan University of Bologna’da Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde 2005 yılında tamamladı. 2006-2007 yılları arasında aynı üniversitede Elektronik, Enformatik ve Sistem Bölümleri’nde burslu olarak araştırmalar yürüttü. Doktora derecesini 2010’da University of Bologna’dan Kontrol Sistem Mühendisliği olarak alan Battarra, Ocak-Temmuz 2008 döneminde Kanada Montreal Üniversitesi’nde, Temmuz-Kasım 2009 döneminde Boğaziçi Üniversitesi’nde misafir olarak bulundu. Uluslararası dergilerde yayınlanan çok sayıda makalesiyle özellikle araç rotalama problemleri konusundaki literatürün gelişmesine katkı sağlayan Yrd. Doç. Dr. Maria Battarra, akademik çalışmalarına Kadir Has Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde devam edecek.

Öğr. Gör. Dr. Birgit Oberer: Doktora derecesini Avusturya’da İşletme ve İşletme Enformatiği alanında aldıktan sonra University of Applied Sciences WN’de İşletme Danışmanlığı ve İşletme Bölümleri’nde dersler verdi. Akademik kariyerinin yanı sıra çok sayıda uluslararası firmada görevler aldı. 2008-2010 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi’nde İşletme Enformatiği ve Uluslararası İşletme Yönetimi Bölümleri’nde öğretim üyesi olarak çalışan Oberer’in uluslararası alanda yayınlanmış çok sayıda makalesi ve kitabı bulunmaktadır.