Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi, “Bilişim Çağında İşletme Yönetimi” Sertifika Programı Başladı

13 Temmuz 2010 - Salı
Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi, “Bilişim Çağında İşletme Yönetimi” Sertifika Programı Başladı

Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı  Nuri Has, KHÜ Rektörü Prof.Dr. Mustafa Aydın ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aynur Bektaş’ın açılış konuşmaları ile 12 Temmuz Pazartesi günü başlayan TOBB | CISCO Girişimcilik Programının ilk dersi TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından verildi.  

Bu programda, girişimcilere bir işletmeyi başarı ile yönetmek için ihtiyaç duyacakları yetenek ve becerilerin kazandırılacağını belirten Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Nuri Has, sertifika programının özellikle KOBİ’ler ve girişimcilerin ulusal ve uluslararası alanda daha rekabetçi olabilmeleri için, gerekli araçları ve yöntemleri ortaya çıkarmada büyük destek sağlayacağını vurguladı.

TOBB | CISCO Girişimcilik Programı’nı bugünün Türkiye’sinde ekonomiye ve ülkeye yapılabilecek en önemli katkılardan bir olarak değerlendiren Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Aydın, Üniversite olarak 26 ilde yaptıkları kamuoyu araştırmasında işsizlik sorununun birinci, ekonomik krizin ise ikinci sırada yer aldığını belirtti. Bu programın işsiz insanlara yeni bir alan, çaba ve umut sağlayacağını söyleyen Aydın, özellikle KOBİ’lerin modern dünyaya uyum sağlaması ve daha fazla üretim yapmalarını kolaylaştıracağını dile getirdi.

Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi’ni hayata yeni bir başlangıç yapacak olan, daha çok orta yaş grubunda ancak kalbi genç insanlara yönelik, nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi amaçlayan bir merkez olarak tanımlayan Aydın, bu merkezin ilk faaliyeti olan girişimcilik programı ile Türkiye’nin kalkınma sürecine bir katkı sağlamak istediklerini söyledi.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aynur Bektaş ise Türkiye ekonomisinin ağırlıklı bölümünü oluşturan KOBİ’erin çok daha verimli çalışmak ve üretmek zorunda olduklarını belirterek, bilişim teknolojilerinin bu katma değeri artırdığına değindi. KOBİ’ler için şeffaf, denetlenebilir, ölçülebilir olmanın ve kararları hızlı almanın çok önemli olduğunu söyleyen Bektaş, bunun teknoloji ile sağlanabileceğini, teknolojinin sürdürülebilirlik açısından kilit bir role sahip olduğunu vurguladı. Ayrıca rekabet edebilirlik, ihracat, pazarlama gibi nice avantajın bilişimle yaratılabileceğinden bahsetti.

Programın açılış dersini veren TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu “İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır, iş ve aş verebilendir” diye başladığı konuşmasını merhum hayırsever Kadir Has’ı anarak devam ettirdi. Bugün Türkiye’de resmi rakamlara göre 5 milyon 800 bin kişinin işsiz olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, bu insanlara ekmek kapısı açmanın yolunun girişimci sayısını artırmaktan geçtiğini vurguladı. Ayrıca istihdam sektöründe kadınların ve gençlerin yeterince yer almadığını ve haksız bir düzende çalışmak durumunda bırakıldıklarını da sözlerine ekledi.

Rifat Hisarcıklıoğlu başarıya ulaşmanın yollarını şöyle sıraladı: “Başarılı bir girişimci olmanın sırrı hayal etmekle başlar. Hayal etmekten vazgeçmeyin. İkincisi bir hedefiniz olmalı ve hayalinizi o hedef doğrultusunda ilerletmelisiniz. Üçüncüsü çalışmak. Kaybetsek de kazansak da daha çok çalışmalıyız. Değişimin öncüsü olmalıyız. Girişimcilik parayla olmaz. Bugünün koşullarında paraya pula ihtiyaç duymadan başarıya ulaşabilirsiniz.”

Son olarak ortaklık kültürünün içselleştirilmesi, kurumsallaşma, markalaşma ve  yenilikçiliğin önemine değinen Hisarcıklıoğlu, Japonya ve Almanya örneklerini vererek, 2. Dünya Savaşı’nda yerle bir olan Japonya ve Almanya’nın girişimci ruhla bugün dünyanın önde gelen 2 ekonomisi haline geldiklerini kaydetti.

TOBB | CISCO Girişimcilik Programına Kimler Katılabilir?

Program küçük işletmelerin kurucuları, yöneticileri, orta - büyük işletmelerin işletme ve bilişim teknolojileri müdürleri, kamu kuruluşlarının yöneticileri, bilişim teknolojileri çalışanları,         sivil toplum kuruluşlarının bilişim teknolojileri liderleri, danışmanları ve sistem destekçileri ile yenilikçi ruha sahip, verimlilik odağını ve girişimcilik vizyonunu geliştirmek isteyen herkese açık olan sertifika programı, 12 - 15 Temmuz ve 19 – 22 Temmuz 2010 tarihleri arasında her akşam 18.30 – 21.30 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

“Bilişim Çağında İşletme Yönetimi” Sertifika Programı 5 modülden oluşmaktadır;

Modül 1: Stratejik Zorunluluklar: İçinde bulunduğumuz Dünyada Bilişim Teknolojilerine (BT) İhtiyacımız Neden Bu Kadar Büyük?

Modül 2: Yönetim Stratejileri: Değişik Sektörlerde Bilişim Teknolojilerinden Nasıl Daha Fazla Yararlanabiliriz?

Modül 3: Kurumsal Altyapının Hazırlanması: Kurum olarak nasıl bir teknolojiye ihtiyacımız var? Ağ tabanlı olmadan önce nelere dikkat edilmeli? BT birimi mi oluşturmalı, dışarıdan mı destek almalıyız?

Modül 4: BT Temelli Çözümler: Farklı alanlarda karşılaşılan zorluklar, bu zorluklar için geliştirilmiş BT temelli çözümler ve sektörden örnekler.

Modül 5: Durum Değerlendirmesi: Tahmin Oyunları: Bir tekrar, iç ve dış durum değerlendirmesi, pest analizi ve beş güç modeli, SWOT analizi.