Khas Hukuk Fakültesi Avrupa Hukuk Fakülteleri Birliği’ne (ELFA) Üye Oldu

18 Şubat 2013 - Pazartesi
Khas Hukuk Fakültesi Avrupa Hukuk Fakülteleri Birliği’ne (ELFA) Üye Oldu

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi, hukuk eğitimi odaklı uluslarüstü bir platform olarak 1995 senesinde Avrupa’daki Hukuk Fakültelerinin biraraya gelerek kurdukları; Avrupa Komisyonu desteği ile faaliyet gösteren; hukuk eğitiminde reform süreçlerini koordine etmek, Üniversitelerarası işbirliğini sağlamak, desteklemek ve hukuk eğitiminin Avrupalılaşması yönünde adımlar atmak üzere faaliyetler ve toplantılar organize eden Avrupa Hukuk Fakülteleri Birliği’ne (European Law Faculties Association-ELFA- Facultes de Droit en Europe Asociacion de) Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Reiner SCHULZE’nin daveti ve Birliğin onayı ile üye oldu.