Kadir Has Üniversitesi Amfilerini Liselilere Açtı

17 Ocak 2013 - Perşembe
Kadir Has Üniversitesi Amfilerini Liselilere Açtı

Kadir Has Üniversitesi meslek ve üniversite tercihlerinin arifesinde olan lise öğrencilerine doğru karar vermelerinde katkısı olması amacıyla amfilerini açtı. 20 Şubat, 6 Mart, 10 Nisan ve 8 Mayıs tarihlerinde Cibali Kampüsü’nde gerçekleşen derslere katılım ise ücretsizdi.

Lise öğrencileri (10-11 ve 12. sınıf olmak üzere) ayda bir kez gerçekleştirilen ücretsiz üniversite derslerine katıldılar. 20 Şubat, 6 Mart, 10 Nisan ve 8 Mayıs’ta yapılacak derslerin sonunda ise öğrencilere derslere katıldıklarına dair sertifikaları 8 Mayıs’ta düzenlenen törende takdim edildi.

Cibali Kampüsü’nde saat 15:00-17:00 arasında yapılan “Üniversite’de Derse Girmek İster misin?” adlı bu etkinlikte başvuru yapan öğrenci üç aşamadan geçti.

1. aşamada, mesleki eğilimlerini ölçmede yaygın olarak kullanılan ‘Mesleki İlgi ve Yönelim Testi’ni (MIT) testi uygulandı.

2. aşamada, uzman psikolojik danışman rehberliğinde sonuçları değerlendirilen bu testle öğrenciler ilgi ve eğilimi olduğu alanların arasında hangisine daha yatkın olduğunu tanıdı; bu alanla ilgili mesleklerle ilgili fikir sahibi oldular.

3. aşamada ise meslek ve alanla ilgili üniversitede derslere girdi.

Tanıtılacak fakülteler ve derslerin adları ise şöyle:

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Uluslararası Politika, Ekonomi ve Türkiye

“Küreselleşen Dünya Nereye?”

İletişim Fakültesi

Medya-İletişim ve Sosyal Medya

“Eğlence, Ticaret ve Yeni Medyatik Yaşam Tarzı”

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

21. Yüzyılda Bilim,Teknoloji ve Mühendislik

“Araştırma ve Buluş”

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Yaratıcılık, İnovasyon ve Teknoloji

“Tasarımda Güncel Eğilimler”

 

Bilgi için:

Esma BOĞAZLIYAN

Sevda AYDINLI

Kübra ÇAKIR

esmab@khas.edu.tr

sevday@khas.edu.tr

kubra.cakir@khas.edu.tr

0212 533 65 32 (1223-1224-1227)