Salı Seminerleri'nin 4 Aralık'taki Konuğu Doç. Dr. Bülent Batuman'dı

03 Aralık 2012 - Pazartesi
Salı Seminerleri'nin 4 Aralık'taki Konuğu Doç. Dr. Bülent Batuman'dı

Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Khas İstanbul Çalışmaları Merkezi ve Khas Sanat ve Tasarım Fakültesi'nin katkılarıyla, Khas Mimarlık Bölümü'nün kuruluşunu kutlamak amacıyla düzenlenen, 'kent, kentlilik, katılım' temalı Salı Seminerleri dizisinin bu haftaki konuğu Doç. Dr. Bülent Batuman oldu. 

Bilkent Üniversitesi, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğretim üyesi Batuman'ın 4 Aralık Salı günü yaptığı ‘Kamusal Alanın Mimarisi: 2010 TEKEL Direnişi’ başlıklı konuşması herkese açık düzenlendi.

Kamusal Alanın Mimarisi: 2010 TEKEL Direnişi

TEKEL işçilerinin Ankara kent merkezinde iki buçuk ay boyunca ayakta kalan protesto kampı, hedeflediği sonuçlara ulaşamasa da ülke çapında bir siyasal etki yarattı. Kent merkezinin sürekli fiziksel işgali ile var olan kamp, kamusal alanın mekansal biçimlenişi açısından da dikkate değer bir örnek oldu. 2011’in küresel eylemlilik dalgasını önceleyen TEKEL Direnişi, kendisinden sonra gelen bu eylemlerle, hem protesto kampının mimari biçimini, hem de neoliberalizmin ürettiği toplumsal koşullara tepki olma niteliğini paylaşmıştır. Bu açıdan bakıldığında TEKEL direniş kampı, bir yandan kent mekanının politik kullanımı yoluyla kamusal alan üreten mimari bir biçim, bir yandan da işçilere neoliberal istihdam rejiminin dayattığı göçebe yaşam koşullarıyla uyumlu bir siyasal biçim olarak görülmelidir.