Dr. Murat Çetin'den ‘Kent Formu Okumaları’ Temalı Seminer

29 Kasım 2012 - Perşembe
Dr. Murat Çetin'den ‘Kent Formu Okumaları’ Temalı Seminer

Khas Sanat ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Murat ÇETİN, ‘kent formu okumaları’ temalı bir seminer verdi. Dr. Çetin’in, 30 Kasım Cuma günü saat 14:00’de Cibali Salonu'nda verdiği seminer’in başlığı “Re-Reading Of Spatial Configuration of Cities; The Context of Urban Transformation in Arabian Gulf”dü.

Arap Körfezi kentlerinin mekansal kurgulanışına ve bu kurgunun son yıllardaki dönüşümünün kültürel bağlamına dair bir yeniden okuma sergileyen bu sunuş, Arabistan kentleri özelinde toplumsal algılama farklılıklarına değiniyor. Bu algıya hız kavramı üzerinden bakan çalışmada, farklı kesimlerin kentsel algıları arasındaki varyasyonlar, Arap kültüründe son dönemlerde gözlenebilen ve buradan hayatın gündelik pratiğine yansıyan içkin çelişkilerle ilişkilendiriliyor. Bu nedenle, konuşma çift-kişiliklilik olgusu üzerindeki bir eksen üzerinde kurgulanıp, ilgili kavramlar bu kentlerin mizahi ve temsili bir canlandırması yoluyla sunuldu. Kamusal alanın içeriği ve fiziksel kabı arasındaki ilişki, kentsel aktörlerin sözü edilen hıza dayalı algı farkları bağlamında  tartışıldı. Arap kentlerinin kültürel mirasının sürdürülebilirliği ve korunması konulu bir araştırmadan üretilen çalışmaya dair bu konuşmada, kentin, kentlilerin algıları ve bu algının kentsel elitinkinden farklarının alternatif bir kişisel yeniden okuması ve yorumu aktarıldı.