DGS Ek Kontenjan Lisans Öğrencileri için İngilizce Yeterlik ve Seviye Belirleme Sınavı

10 Ekim 2012 - Çarşamba

 

İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU 2012-2013 AKADEMİK YILI DGS EK KONTENJAN LİSANS ÖĞRENCİLERİ İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI VE SEVİYE BELİRLEME SINAVI

2012-2013 Dikey Geçiş Sınavı DGS Ek Kontenjan Lisans Öğrencileri için İngilizce Yeterlik Sınavı (Proficiency) 01 Kasım 2012 Perşembe günü saat 09:00’da, Seviye Belirleme Sınavı ise 01 Kasım Perşembe günü saat 13.00’te Kadir Has Üniversitesi Bahçelievler Kampüsü’nde gerçekleştirilecektir.

SINAV SALON VE SIRA BİLGİLERİ HAZIRLIK OKULU WEB SAYFASINDA 30 EKİM 2012 TARİHİNDE İLAN EDİLECEKTİR.

1) İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI: Kadir Has Üniversitesi, 2012-2013 Akademik Yılı Dikey Geçiş Sınavı DGS  Ek Kontenjan Lisans Öğrencileri İngilizce Yeterlik Sınavı 01 Kasım 2012 Perşembe günü saat 09:00’da, Kadir Has Üniversitesi Bahçelievler Kampüsü'nde gerçekleştirilecektir.

Öğrencilerin Hazırlık Okulu’ndan muaf olabilmeleri için Yeterlik Sınavı’ndan en az %60 başarı göstermeleri gerekmektedir. Bu sınavdan başarılı olan öğrenciler eğitimlerine bağlı bulundukları fakültelerinde devam ederler.

Yeterlik sınavı yazma, okuma ve dinleme becerilerini ölçer. Bölümlerin ağırlıkları aşağıdaki gibidir:

Yazma (Writing)

%30

Okuma (Reading)

%40

Dinleme (Listening)

%30

 

İngilizce Yeterlik Sınav örneğine Hazırlık Okulu web sayfasından ulaşılabilir.

2. SEVİYE BELİRLEME SINAVI: Kadir Has Üniversitesi, 2012– 2013 Akademik Yılı Dikey Geçiş Sınavı DGS Ek Kontenjan Lisans Öğrencileri Seviye Belirleme Sınavı 01 Kasım 2012 Perşembe günü saat 13:00’te “Bahçelievler Kampüsü” nde gerçekleştirilecektir. Seviye Belirleme Sınavı, dilbilgisi, kelime bilgisi ve yazma becerilerini ölçer.

Seviye Belirleme Sınavı ve İngilizce Yeterlik Sınavı’na girecek öğrencilerin, Üniversitemizce verilen “Öğrenci Kimlik Belgeleri” ile birlikte belirtilen sınav saatinden yarım saat önce sınav yerlerinde hazır bulunmaları gerekmektedir. Sınav salon görevlilerince kimlik kontrolü yapılan öğrenciler kendileri için ayrılan koltuklara oturacaklardır.

 

İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR

- Sınav süresi 3 saattir. Bu süre içerisinde öğrenciler sigara içme, tuvalet vs. gibi nedenlerle sınav salonunu terk edip tekrar sınava gelemezler. Sınav sona ermeden öğrenciler sınav salonunu terkedemezler. Bu nedenle sınav başlamadan önce öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını karşılamaları tavsiye edilir.

- Öğrencilerin, sınav salonunda cep telefonlarını yanlarında bulundurmaları yasaktır.

- Sınav süresince kalem, silgi vs. alışverişi yasaktır. Öğrencilerin sınav araç gereçleri (kurşun kalem, silgi, kalemtraş) yanlarında olmak suretiyle sınava girmeleri gerekmektedir.

- Sınav sırasında kopya çeken ya da çekmeye teşebbüs eden öğrencilerin sınavı geçersiz kabul edilir. Bu tesbit sınav gözetmeni tarafından yapılır.

- Sınav salonu görevlilerince sınav başlamadan yapılan uyarıların dikkatlice dinlenmesi zorunludur. Sınav süresinde sınav kurallarına uymayan öğrenciler bir kez daha uyarılmayacak ve bu öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

-Öğrenciler, sınav süresi dolduğunda tüm sınav evraklarını sınav salon görevlisine teslim etmek zorundadırlar. Öğrencilerin sınav bitiminde sınava giriş listesine imza atmaları gerekmektedir. İmza atmadan çıktıkları takdirde sınavları geçersiz sayılacaktır.