İKSV İstanbul Tasarım Bienali’ne Khas da Üç Proje ile Katılıyor

09 Ekim 2012 - Salı
İKSV İstanbul Tasarım Bienali’ne Khas da Üç Proje ile Katılıyor

Bu yıl ilki düzenlenecek olan İKSV İstanbul Tasarım Bienali, yaratıcı endüstrilerde yer alan tüm aktörleri “Kusurluluk” teması altında bir araya getiriyor. Küratörlüğünü Joseph Grima ve Emre Arolat’ın yaptığı buluşmaya paralel olarak bir de akademik program eşlik ediyor.

Farklı tasarım alanları arasındaki iletişimi ilerletmek ve disiplinler ötesi yaratıcılığı motive etmek amacıyla, İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir ve Kıbrıs’ta bulunan toplam 26 üniversitenin yaklaşık 76 bölümün işbirliği ile gerçekleştirilecek olan Bienal Akademik Programı, aynı temanın farklı yorumlarını tek bir platformda toplayarak, üniversitelerarası akademik etkileşimi arttırmayı hedefliyor.

Kadir Has Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı 'Siyah bir iz' ve 'Kusursuzluk Suçtur' isimli projelerle, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ise 'Çevresel Kusurluluğu Kişisel Deneyimler Yoluyla Haritalamak' başlıklı proje ile katılıyor.

Sergilenecek 3 proje de, Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü Forum Sergi Salonu'nda 13 Ekim-12 Aralık 2012 tarihleri arasında ziyaret edilebilir.