Salı Seminerleri Başladı

05 Ekim 2012 - Cuma
Salı Seminerleri Başladı

Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (SBE), sosyal bilimlerin gelişimine ve akademik bilgi ve görüş alışverişine katkıda bulunmak amacıyla her yıl ‘Salı Seminerleri’ başlığıyla bir seminerler dizisi düzenliyor. Bu dizinin amacı öğrencilerin düşünce ve imgelem dünyasını ülkemizin ve uluslararası akademik dünyanın düşünür ve araştırmacılarıyla çok-disiplinli bir bakış açısı ve çoğulcu bir yöntem anlayışıyla yoğrulan bir zeminde bir araya getirerek zenginleştirmek.

Geçen yıl ‘Devlet, Demokrasi ve Dönüşüm’ teması çerçevesinde tanımlanan ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ile gerçekleştirilen seminerler dizisi hem Türkiye’den hem de yurt dışından Siyaset Bilimleri alanında tanınan akademisyenlerin katılımıyla verimli bir şekilde sonuçlandı.

İstanbul Çalışmaları Merkezi ve Sanat ve Tasarım Fakültesi’nin katkılarıyla düzenlenecek bu yılki dizinin teması ise ‘Kent, Kentlilik ve Katılım’. ‘Kentsel dönüşüm/yenileme’, ‘kentsel mekanların anlamlandırılma ve temsil biçimleri/süreçleri’, ‘kentlilik ve kentlilik bilinci’, ‘katılım’, ‘kentsel toplumsal mücadele’ gibi olguları kavramsal düzeyde irdelemenin yanı sıra, kent sakinlerinin yaşam çevreleri hakkındaki kararlarda söz sahibi olabilmelerinin yollarını sosyal bilimlerin farklı alanlarında çalışan araştırmacı ve düşünürlerle, ve kentsel mekanların dönüşümünde doğrudan rol alan plancı ve mimarlarla birlikte aranması amaçlanıyor.

Dizinin ilk konuşmacısı, çağdaş mimarlık eleştirisi, mimarlık tarihi, kent tarihi ve kentsel çalışmalar gibi farklı alanlarda önemli yayınlara imza atmış, University of Illinois-Chicago öğretim üyesi Dr. Esra Akcan. Akcan’ın, 8 Ekim Pazartesi günü saat (Türkiye’deki programı nedeniyle Salı günü yerine) 16.30’da Fener Salonu’nda yaptığı konferansın başlığı ‘Urban Renewal and its Discontents: Kreuzberg-IBA 84/87’.

Y. Doç. Dr. Didem Kılıçkıran ve Doç.Dr. Levent Soysal

Kadir Has Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

İletişim: Özlem Tuğçe Kaymaz (tugce.kaymaz@khas.edu.tr)