Bütünlemeler Sonunda Mezuniyet İçin Tek Dersi Kalan Öğrencilere Bu Yıla Mahsus Olmak Üzere Ek "Tek Ders Sınavı" Hakkı Verilecektir

13 Eylül 2012 - Perşembe
Bütünlemeler Sonunda Mezuniyet İçin Tek Dersi Kalan Öğrencilere Bu Yıla Mahsus Olmak Üzere Ek

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 19.06.2012 tarihli toplantısında bütünleme sınavları ile ilgili alınan karar ve  Üniversite  Senatosunun 4 .07.2012 tarih ve 2012/14, 11 Temmuz 2012 tarih ve 2012/15 sayılı kararları uyarınca 3-9 Eylül 2012 tarihleri arasında yapılan Bütünleme Sınavları sonucunda Kadir Has Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 33. Maddesince mezuniyet için öngörülen tüm koşulları yerine getiren öğrencilere bir defaya mahsus ve istisnai olmak üzere tek ders sınav hakkı verilmesi ve sınavın tüm birimlerde 28 Eylül 2012 Cuma günü saat 14.00 de yapılmasına 12 Eylül 2012 tarih ve 2012-19 sayılı Senato Toplantısında karar verilmiştir.