Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dersi, KH100 ile İlgili Önemli Duyuru

12 Eylül 2012 - Çarşamba

KH100 dersinin değişen yönetmeliği gereğince:

  • Kadir Has Üniversitesi 2. Sınıf öğrencilerinin alması zorunludur.
  • Birinci sınıflar KH100 dersini almayacaktır.
  • 3. ve 4. Sınıflardaki öğrenciler, eski yönetmeliğe göre henüz minimum kriterleri yerine getirmemişler ise mezun olana kadar eksiklerini tamamlamakla mükelleftirler.  Tamamlamış olanlar KH100 Dersinden muaftır.
  • Eski ve yeni yönetmelikte KH100 dersi için tamamlanması gereken minimum kriterler aynı olup aşağıdaki gibidir:

8 Ders (iki haftada bir Çarşamba günleri yapılmaktadır.)

6 Quiz (Quizler her dönem Black Board’a yüklenecektir.)

1 Grup Projesi

  • 2. sınıflar ikinci dönem sonunda dersi başarıyla tamamladıklarında, notları “t” harfinden “p” harfine çevrilecektir. (3. ve 4. Sınıflar mezun olurken notları “p” ye çevrilecektir.)