2012 ÖSYS Sonucunda Bir Yükseköğretim Kurumunu Kazanmış Ancak Orta Öğretim Kurumlarından Mezun Olamamış Öğrencilerin Kayıt İşlemleri

03 Eylül 2012 - Pazartesi
2012 ÖSYS Sonucunda Bir Yükseköğretim Kurumunu Kazanmış Ancak Orta Öğretim Kurumlarından Mezun Olamamış Öğrencilerin Kayıt İşlemleri

2012 ÖSYS sonucunda bir yükseköğretim programını kazanmış ancak mezun olamadıkları için kazandıkları programa kayıt yaptıramayanlardan, Üniversitenin kayıt tarihinden sonra ortaöğretim sorumluluk sınavı veya ek sınav sonucunda öğretim kurumundan mezuniyet hakkı elde eden öğrenciler, bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla kazandıkları bölüme kayıt yaptırabileceklerdir.