Dünyanın Genç Profesyonelleri ve Akademisyenleri Arap Baharı’nı Tartıştı

11 Temmuz 2012 - Çarşamba
Dünyanın Genç Profesyonelleri ve Akademisyenleri Arap Baharı’nı Tartıştı

Avrasya ve Orta Doğu ülkeleri ile halkları arasında etkileşim ve işbirliğini arttırmayı amaçlayan Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi’nin düzenlediği 2. Uluslararası Komşuluk Sempozyumu 26 Haziran-1 Temmuz 2012 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşti.

Son dönemde Orta Doğu’da yaşanan devrimler ve ayaklanmalar, vatandaşların kendi hükümetlerine karşı hak aramak amacıyla yaptıkları gösteriler, ekonomik refah, istihdam ve daha iyi bir yönetim isteyen vatandaşların ortak hareket etmeleri ve bölgede demokrasinin geleceği sempozyumda tartışılan konular arasındaydı.

Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Aydın, “güvenlik ve demokrasileşmenin ön planda olduğu bu sempozyumla, ele alınan iki bölgeden temsilcilerin ilk kez çözüm odaklı olarak bir araya gelmeleri ve bölgeler arasındaki diyaloğun üst seviyelere taşınması için önemli bir adım atılmış oldu. Sempozyum’da, Avrupa Birliği ve diğer uluslararası örgütlerin bu bağlamda izlemeleri gereken politika ve projelerin yanı sıra, demokratikleşme sürecindeki rolleri, uygun politikaların geliştirilmesi ve bölgedeki enerji kaynaklarının dünya için önemi, bölgelerarası gerginliklerin nedenleri, zorluklara karşı toplumsal girişimler konularında fikirler üretildi” diye konuştu.

Sempozyumların devamını sağlayarak bölgelerarası sorunların çözüme ulaştırılması için çalışmalar yürüten Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi (CIES) sempozyumun sonunda bir de çalıştay gerçekleştirildi. Çalıştay dahilinde katılımcılar, Kadir Has Üniversitesi’nin desteğiyle, gruplar halinde ele alınan bölgelerde karşılaşılan benzer sorunları gidermek için projeler ürettiler ve ortak oturumda sundular. Projelerden başarılı bulunanlar sempozyumu destekleyen çeşitli kuruluşlarca hayata geçirilecekler.

Birçok uluslararası kuruluş ve kurumla işbirliği halinde gerçekleştirilen sempozyum; Kadir Has Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Konseyi, TÜBİTAK, Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği, Black Sea Trust for Regional Cooperation; NATO; ve Harvard Üniversitesi Karadeniz Güvenlik Programı gibi çok sayıda kurum ve kuruluş tarafından desteklendi.