Ürün Yerleştirme Sempozyumu

Ürün Yerleştirme Sempozyumu

Kadir Has Üniversitesi Reklamcılık Bölümü ve 3p Ajans’ın birlikte düzenlediği Ürün Yerleştirme Sempozyumu,17-18 Mayıs 2012 tarihlerinde Kadir Has Üniversitesi Cibali Yerleşkesi’nde gerçekleşti.

Cibali Salonu’ndaki sempozyum, Türkiye'de bu alanda düzenlenen ilk sempozyum olma özelliği taşıyor. Sempozyuma Türkiye'den ve dünyadan sektörün önemli isimleri konuşmacı olarak katıldı.

Daha fazla bilgi içinwww.urunyerlestirmesempozyumu.com

http://www.esb-online.com/start/newsdetails/article/3451/