Yeni Medya, Yeni Bir Eğitim Sistemi Doğuruyor

27 Nisan 2012 - Cuma
Yeni Medya, Yeni Bir Eğitim Sistemi Doğuruyor

Yeni Medya’yı 2004 yılında bünyesine alan ilk üniversite olan Kadir Has Üniversitesi, bu alandaki 8 yıllık birikimini düzenlediği Yeni Medya konferansı ile katılımcılara aktardı. Akademi ile sektörü buluşturan konferansta yeni medyanın yarattığı bireysel, sosyal, ekonomik, politik ve hukuksal değişimler tartışıldı.

Konferansta yeni medya kültürünün bireylere tanıdığı yayıncılık özgürlüğü bunun yarattığı toplumsal ve siyasal değişimler, bu değişimin doğurduğu yeni hukuk/toplum düzeni, ahlaki ve psikolojik boyutlarıyla tartışıldı. Yeni medya düzeninde eğitim, ticaret ve pazarlama, bu eksende kültür, sanat ve siyaset kavramları da konferansta ele alınan diğer konular oldu.

Moderatörlüğünü gazeteci-yazar ve TV programcısı Mithat Bereket’in yaptığı konferansa akademisyenler ve sektörden önde gelen isimler konuşmacı olarak katıldı. Konuşmacılar arasında gazeteci yazar M. Serdar Kuzuloğlu, Psikiyatrist Kemal Sayar, Radyo programcısı Nihat Sırdar, gazeteci yazar Ahmet Tezcan, , Avukat Gökhan Ahi, Özgür Alaz (promoqube), Cemil Türün (Yogurtistan), Dr. Özgür Uçkan, Yrd. Doç. Dr. Ebru Baranseli de yer aldı.

Yeni Medya Konferansının açılış konuşmasını yapan Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Aydın, Kadir Has Üniversitesi’nin Yeni Medya alanını akademik olarak sahiplenen ve yeni medya bölümünü açan ilk üniversite olduğunu belirterek,  “2004 yılından itibaren bu alanı akademik eğitim kapsamına aldık. Bu 8 yılın birikimini aktarmaktan mutluluk duyuyoruz.” diye konuştu.

Yeni medyanın varlığının kaçınılmaz olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mustafa Aydın, “Yeni Medya ‘iyi mi kötü mü?’ ya da ‘olmalı mı olmamalı mı?’ diye tartışmak zaman kaybıdır. İnsanlık tarihinin gelişimi devrimlerle gerçekleşti. Tarım, sanayi ve teknoloji devriminin ardından sosyal medya ve internet devrimi yaşandı. Türkiye bu devrimi öncekilerden daha hızlı yakaladı. Bugün sosyal medyayla uyuyor, uyanıyoruz. Arap Baharı’nın arkasında da çok güçlü bir sosyal medya vardı artık diktatörler ülkelerini dış dünyaya kapatıp yaşayamıyorlar. Diğer yandan aktif olarak sosyal medya ile ilgilenmemiz sosyal patlamaları da azaltıyor; sosyal süpap görevi görüyor” diye konuştu. Prof. Dr. Aydın, yeni medya ile bilgi aktarma yöntemlerinin de değişim gösterdiğinin altını çizerek, “Artık kürsüye geçip elindeki notları okuyan akademisyen devri kapandı, yeni eğitim modeli yeni medyaya paralel gelişiyor, daha interaktif daha katılımcı daha disiplinler arası” dedi.

Konferansta “Yeni Medya, Yeni Eğitim, Yeni Üniversite” konulu bir sunum yapan Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü Öğretim Görevlisi İsmail Hakkı Polat da “Deneyimi sınırlı, teorik temelli, uzmanlaşma odaklı sınıfsal eğitim sistemi eskidi ve yeni bireye uyması imkansız” diyerek eğitimin iletişim temelli hale gelmesiyle daha yatay bir organizasyon yapısına kavuşacağını ve bu sayede etkinliğinin artacağını söyledi. Yeni medyanın sadece interneti değil, mobil ve diğer ağlardaki hizmetlerin de tamamını kapsayan bir üst kavram olduğunu belirten Polat, “Yeni Medya kullanımında Türkiye, 35 milyon internet ve 62 milyon cep telefonu kullanıcısıyla dünyanın önde gelen ülkelerinden biri. Özellikle gençler için burası her gün uzun saatlerini geçirdikleri alternatif bir yaşam alanı. Yeni Medya sadece yayıncılık yönüyle ele alınmakta ve adeta geleneksel medyanın bir alternatifi gibi kısıtlı bir tanım içinde algılanmaktadır. Ancak Yeni Medya bireysel, sosyal, kültürel, ekonomik ve politik yönleriyle önemli bir görev yüklenmektedir” diye konuştu.