Yargıtay Kararları ve Fikri Mülkiyet Hukuku Sempozyumu

24 Haziran 2010 - Perşembe
Yargıtay Kararları ve Fikri Mülkiyet Hukuku Sempozyumu
10.00 Açılış Konuşmaları
10:30 1. oturum

Oturum Başkanı Levent Yavuz

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Üyesi
‘Gümrüklerde Sınai Hak İhlalleri Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davaları’
Uğur Çolak
İstanbul (4) nolu Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Hakimi
‘Fikri Mülkiyet İhlallerinde Basiretli Tacir Kavramı’
Doç. Dr. Tekin Memiş
Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
‘Markalar Bakımından Cezai İşlemlerdeki Son Gelişmeler’
Av. Vehbi Kahveci
Kahveci Avukatlık Bürosu

12:00 Soru-Cevap
12.30 Öğle yemeği arası
14:00 2. oturum
Oturum Başkanı Av. Berrin Adıyaman

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi
‘İlmi ve Kazai İçtihatlarda 556 sayılı KHK 8/IV. Maddesinin Uygulama Şartları’
Prof. Dr. Sami Karahan
İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
‘Endüstriyel Tasarımlarda Hükümsüzlük Davaları’
Habibe Aslan
İstanbul (3) nolu Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Hakimi
‘Yargıtay Kararlarında Ticari Vekil ve Temsilci Kavramı’
Yrd. Doç. Dr. Tamer Pekdinçer
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
15:30 Soru-Cevap
15:45 Kahve Arası
16:00 3. oturum
Oturum Başkanı Levent Yavuz
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Üyesi
‘Markanın Hükümsüzlüğü Davalarının Açılmasında Süre - Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 2007/11-974 E. ve 2007/962 K. sayılı Kararı Kapsamında Değerlendirmeler‘
Doç. Dr. Savaş Bozbel
Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
‘Markanın Devrine İlişkin Yargıtay Kararlarının Genel Değerlendirmesi’
Dr. Eda Giray
İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Patent ve Faydalı Model Uygulamalarında Yargıtay Kararları’
Uğur G. Yalçıner
TPE Eski Başkanı
17.30 Soru-Cevap
17.45 Kapanış
Yer Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü, Cibali  Konferans Salonu