“Nasıl Yapmalı?” Paneller Dizisi Başladı

12 Mart 2012 - Pazartesi
“Nasıl Yapmalı?” Paneller Dizisi Başladı

İstanbul Çalışmaları Merkezi‘nin “Nasıl Yapmalı?” başlığı altında gerçekleştireceği paneller dizisinin ilki 15 Mart 2012 tarihinde düzenlendi.

NASIL YAPMALI? dizisinin ilk panelinde, İstanbul’un Tarihi Yarımada’sının korunması üzerine sorular soruldu: İstanbul’un koruma ve yönetim planları, ilkeleri nelerdir ve nasıl yorumlanmalı/yorumlanmakta? Kentsel dönüşüm nasıl bir mevzuata dayanmakta ve nasıl bir uygulama süreci söz konusu? Yeni iş ve yaşam alanlarının kent merkeziyle bütünleşmesi, artan nüfusun kent içi hareketliliği nasıl gerçekleşecek? Planlamada tarihsel verilerin rolü nedir? Birbirinden bağımsız olarak önerilen dönüşüm projelerinden yola çıkarak kapsamlı ve bütüncül bir koruma çerçevesi çizilebilir mi? Böyle bir yaklaşım kentsel yönetişim açısından bize neler vaat ediyor?

Panel, bu ve bunun gibi sorular üzerine düşünmek, cevaplar oluşturmak, kent üzerine tartışmaları derinleştirmek üzere karar vericiler, yerel yöneticiler, uzmanlar, sivil toplum ve gönüllü kuruluş üyeleri, meslek odası temsilcileri ve akademisyenleri bir araya getirdi.

PANEL KATILIMCILARI:

Prof. Dr. Zeynep Ahunbay (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Füsun Alioğlu (Kadir Has Üniversitesi)

Yeşim Börek (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

Prof. Dr. İclal Dinçer (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Mehmet Gürkan (Kültür ve Turizm Bakanlığı)

Dr. Halil Onur (İstanbul Sit Alanları Alan Yönetimi Başkanı)

 

TARİH: 15 MART 2012 PERŞEMBE

SAAT: 15.00–17.00

YER: KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ CİBALİ KAMPÜSÜ

Bu dizi çerçevesinde daha sonra, EMEK SİNEMASI, İSTANBUL SİLÜETİ, İSTANBUL METROPOLİTEN PLANLAMA VE KENTSEL TASARIM MERKEZİ, TAKSİM MEYDANI gibi kamuoyunun ilgi odağı olan güncel konular üzerinden kente ilişkin kavramsal çerçeveleri ve gelecekleri de ele alınacaktır.