Kadir Has yeni döneme yeni programlarla giriyor!

24 Haziran 2010 - Perşembe
Kadir Has yeni döneme yeni programlarla giriyor!

Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü ve Bankacılık Sigortacılık Bölümü ile yeni öğretim yılına iddialı giriyor...

BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ

Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu 2010-2011 eğitim yılında öğrenci alacağı Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü ile birlikte dört bölümde eğitim-öğretim yapmaktadır:

1-Sermaye Piyasası Denetim Derecelendirme,

2-Uluslararası Ticaret ve Lojistik,

3-Gayrimenkul ve Varlık Değerleme.

4-Bankacılık ve Sigortacılık

UBYO ücretleri 2010-2011 akademik yılı için 11.500 TL olarak saptanmıştır.

Silivri yöresinden gelen öğrenciler için 1000 TL tutarında indirim yapılmaktadır.

UBYO öğrencileri de diğer fakülte ve okullar gibi başarı bursuna hak kazanabilirler.

Programın Avantajları

Bankalar ve Sigortalar modern serbest piyasa ekonomilerinin en önemli finansal kuruluşlarıdır. Bu kurumlar kendi alanlarında çok sayıda hizmet sunmanın yanı sıra firmaların gereksinim duyduğu finansmanı sağlama dolayısı ile de sosyal fonksiyona sahiptirler. Bölümümüz bankacılık ve sigortacılık olmak üzere iki ayrı alandan oluşmaktadır. Bankalar temel olarak mevduat toplayan ve kredi veren kuruluşlardır. Bunun yanı sıra, havale yapmak, teminat mektubu vermek, akreditif açmak ve dış ticaret finansmanı sağlamak, döviz işlemleri yapmak; portföy yönetmek gibi işleri de yaparlar. Günümüzde bankalar opsiyon, swap ve vadeli işlemler gibi işlemleri yapmaya başlamıştır. Bankalar yaptıkları işlere göre, ticaret, yatırım, kalkınma bankaları gibi farklı türlere de ayrılırlar. Küreselleşme sürecinde uluslararası bankacılığın da çok önemli rolü olduğunu biliyoruz. Bankacı bu işlemler hakkında bilgi ve uzmanlığa sahip olan meslek insanıdır.

Sigorta kurumları ise müşterilerine çok farklı alanlarda sigorta sağlarlar: günlük yaşamımızda, sağlık, hayat, trafik, deprem,tarım, doğal afet, kaza vs. gibi çok sayıda sigorta türü olduğunu biliyoruz. Sigorta şirketleri, reasürans uygulaması ile uluslararası düzeyde hiyerarşik bir düzen içinde çalıştıklarından uluslararası boyutları da sahiptirler. Sigortacı tüm sigorta işlem ve hizmetleri hakkında bilgi ve uzmanlığa sahip olan meslek insanıdır.   Bölümümüz ders programlarında hem bankacılık hem sigortacılık için de gerekli ortak dersler mevcuttur. İki alandan sadece birinde uzmanlaşma ise üçüncü sınıftan itibaren belirlenen seçimlik dersler aracılığı ile gerçekleştirilecektir.

Bölüm mezunları özellikle, bankalarda ve sigorta şirketlerinde uzman ve yönetici olarak çalışabilirler. Kendi işini kurmak isteyen mezunlar sigorta acentesi açabilirler. Çalışma alanları bunlardan ibaret olmayıp mezunlar tüm şirketlerde, KOBİ’lerde ve finans kurumlarında iş bulabilirler. Çünkü verilen eğitim, reel kesim firmaları ile finansal şirketlerin çalışma konularına uyum sağlayacak şekilde belirlenmiştir. Bu durumda mezunlar, tüm bankaların müfettişlik sınavlarına girebildikleri gibi gerek kamu kesiminin gerekse özel kesimin sınavla girilen müfettişlik mesleklerine sahip olma hak ve yeteneklerine de sahip olabileceklerdir.

UBYO hakkında daha geniş bilgi Üniversitemiz web sayfasında bulunabilir (Öğretim-Yüksek Okullar-Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu).