Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi

14 Temmuz 2010 - Çarşamba
Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi

 

KHAS-YAŞAM

“ Bilişim Çağında İşletme Yönetimi ” Sertifika Programı

12-22 Temmuz 2010


Program İçeriği

TOBB, TEPAV ve CISCO işbirliğiyle hazırlanan “Bilişim Çağında İşletme Yönetimi” programı, işletme yönetiminde en yeni yöntem ve eğilimlerin anlatıldığı bir eğitim programıdır.  Programda günümüz koşullarında verimliliğin önünde engel teşkil etmeye başlayan, geleneksel işletme yapısı ile uyumlu yönetim pratiklerinin yerini alacak uygulamalar, uluslararası alanda gelişen yeni eğilimler ışığında anlatılmaktadır.  Bu yönüyle program, KOBİ’ler başta olmak üzere firma ve kuruluşların kurumsallaşması ve büyümesi süreçlerini yönetmeyi kolaylaştırmaktadır.

Giderek ağ tabanlı olma eğilimindeki küresel ekonomide Bilişim Teknolojilerine (BT) işletme yönetiminde duyulan ihtiyaç her geçen gün daha güçlü biçimde hissedilmektedir.  “Bilişim Çağında İşletme Yönetimi” programında BT ve işletme yönetimi arasındaki ilişki, bu gerçekten yola çıkılarak detaylı bir şekilde tartışılmaktadır. Programda kapsanan diğer konular arasında outsourcing, kurumun yapısal dönüşümü için gerekli hazırlık seviyesinin değerlendirilmesi, farklı konularda karşılaşılan zorluklar ve bunlar için geliştirilmiş BT temelli çözümler gibi başlıklar da yer almaktadır.  Program ayrıca farklı sektörlerden katılımcıların oluşturacağı geniş bir network ile iş dünyasında yeni potansiyellerin oluşturulabilmesini kolaylaştırmayı da hedeflemektedir.  Ayrıca her hafta yapılan seminerlerde farklı konularda deneyimli profesyonellerin verdiği seminerler programı daha da zenginleştirmektedir 

Modül 1: STRATEJİK ZORUNLULUKLAR: İçinde bulunduğumuz Dünyada Bilişim Teknolojilerine (BT) İhtiyacımız Neden Bu Kadar Büyük?

Tahmin oyunu ve analitik karar alma, yenidünya ekonomisi, küreselleşme, bilişim teknolojilerinin yenidünya ekonomisindeki rolü

Seminer: Küreselleşmenin ve Teknolojik Gelişmelerin İş Ortamına GetirdikleriModül 2: YÖNETİM STRATEJİLERİ: Değişik Sektörlerde Bilişim Teknolojilerinden Nasıl Daha Fazla Yararlanabiliriz?

Akıl Oyunları (A Beautiful Mind): John Nash bize ne gösterdi? Bir firmanın amacı nedir? Değer ve değer zinciri kavramları, modern değer zinciri modeli, bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) - değer zinciri ilişkisi, ağ tabanlı sanal kuruluş (ATSK), değerin sürdürülebilirliği ve rekabet avantajı, dış kaynak kullanımı ve dış görevlendirme


Modül 3: KURUMSAL ALTYAPININ HAZIRLANMASI

Gönüllülerin Açmazı; Kurum olarak nasıl bir teknolojiye ihtiyacımız var? Ağ tabanlı olmadan önce nelere dikkat edilmeli? BT birimi mi oluşturmalı, dışarıdan mı destek almalıyız?

Seminer: Değişim YönetimiModül 4: BT TEMELLİ ÇÖZÜMLER

Farklı alanlarda karşılaşılan zorluklar, bu zorluklar için geliştirilmiş BT temelli çözümler ve sektörden örnekler

Seminer: Açık Kaynak İşletim Sistemleri, LinuxModül 5: DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Tahmin Oyunları: Bir tekrar, iç ve dış durum değerlendirmesi, pest analizi ve beş güç modeli, SWOT analizi

TOBB | CISCO Girişimcilik Programına Kimler Katılabilir?


Program küçük işletmelerin kurucu/yöneticileri, orta ve büyük işletmelerin işletme ve bilişim teknolojileri müdürleri, kamu kuruluşlarının yöneticileri ve bilişim teknolojileri çalışanları, sivil toplum kuruluşlarının bilişim teknolojileri liderleri, danışmanları ve sistem destekçileri ile yenilikçi ruha sahip, verimlilik odağını ve girişimcilik vizyonunu geliştirmek isteyen herkese açıktır.

 

Tarihler:

Sertifika programı 12-15 Temmuz 2010, tarihlerin arasında her akşam saat 18:30 – 21:30 ve 19 – 22 Temmuz 2010 tarihleri arasında 18:30 – 21:30 saatleri arasında toplam 24 saat olarak planlanmıştır

Katılım Ücreti

TOBB|CISCO Girişimcilik Programı,


Eğitim Bedeli: 1100 TL + KDV (%8)

Eğitim bedeli üç eşit taksitte ödenebilir.


İndirimler

  • Aynı kurumdan 3 ve daha fazla kişinin katılması durumunda tutar üzerinden %10 ek indirim uygulanır.
  • TOBB Çalışanları / TOBB İştirakleri Çalışanları / TOBB Konsey Üyeleri / Sektör Meclisleri Üyeleri ve Kurul Üyeleri için %50 indirim uygulanır.
  • Sanayi, Ticaret, Deniz Ticaret Odası Çalışanları / Borsa Üyeleri / Kadir Has Üniversitesi çalışanları için %30 indirim uygulanır.
  • Lisans / Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri için %10 indirim uygulanır.

Ödemeler:


Kadir Has Üniversitesi, Garanti Bankası, Balat Şubesi,
Hesap No: TR06 0006 2000 0200 0006 2998 87


Ödemeler 9 Temmuz 2010 tarihine kadar yapılmalıdır.

Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Başvuru Formu

Yer:

Kadir Has Üniversitesi
Kadir Has Caddesi, Cibali / İstanbul 34 083
Tel:  0212 533 57 65 Fax: 0212 533 65 15
e-posta: khas-yasam@khas.edu.tr