Güz Dönemi Salı Seminerleri Sona Erdi!

28 Kasım 2011 - Pazartesi
Güz Dönemi Salı Seminerleri Sona Erdi!

Khas Sosyal Bilimler Enstitüsü (SBE), Kadir Has Üniversitesi’de sosyal bilimlerin gelişimine ve akademik bilgi ve görüş alışverişine katkıda bulunmak amacıyla bir seminerler serisi düzenlemeye başladı. Serinin bu dönemki son konuşmacısı Şehir Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mahmut Mutman'dı.

Lancaster Üniversitesi ve İstanbul Şehir Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Michael Dillon’un konuşmasıyla 22 Kasım 2001’de başlayan bu serinin bir amacı da bu yıl açılan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nü kutlamak ve eğitimlerini sürdüren öğrencilerin düşünce ve imgelem dünyasını ülkemizin ve uluslararası akademik dünyanın düşünür ve araştırmacılarıyla çok-disiplinli bir bakış açısı ve çoğulcu bir yöntem anlayışıyla yoğrulan bir zeminde bir araya getirerek zenginleştirmekti.

Bir yandan ülkemiz içinde bir yandan da yakın çevremizde yaşanan siyasal ve sosyal dönüşümler ışığında günümüz gündeminden esinlenerek bu yılki seminerler dizisinin teması “Devlet, Demokrasi ve Dönüşüm” olarak belirlendi. Özellikle Kuzey Afrika ve Orta Doğu’da gözlemlenen halk hareketleri ve dönüşüm talepleri bugün var olan devlet yapılanmalarının, yönetim biçimlerinin ve yönelimlerinin yeniden düşünülmesini zorunlu hale getirmektedir. Demokratik dönüşümlerin nasıl gerçekleşeceği son derece önemli ve sorgulanmaya açık olduğu gibi, nasıl bir demokrasi sorusu da yalnızca kuramsal düzeyde değil aynı zamanda uygulama düzeyinde de irdelenmesi ve araştırılması gereken bir konudur. Ayrıca, radikal rejim değişiklikleri olmaksızın yaşanan toplumsal hareketlilikler, özellikle iktisadi, sosyal ve kültürel değerlerin dönüşümü, yurttaşların kamusal hayata müdahlele ve katılımıyla gündeme gelen yeni soru ve sorunlar ışığında güncel ve çağdaş yaklaşımlar oluşturmak, süregelen akademik araştırmaları paylaşmak ve gündemdeki konuları kavramsal bir düzlemde ele alarak tartışmak önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir.

Salı Seminer Dizisi, akademik yıl boyunca devam edecektir.

Güz 2011 Programı:

22 Kasım/November 22

Prof. Dr. Michael Dillon, Lancester University/Şehir Üniversitesi

“Biopolitics of Security in the 21st Century: A Political Analytic of Finitude”

29 Kasım/November 29

Prof. Dr. Mustafa Aydın, Kadir Has Üniversitesi

“Türk Dış Politikasında Değişim-Dönüşüm”

6 Aralık/December 6

Prof. Dr. Fuat Keyman, Sabancı Üniversitesi

“Türkiye'de Demokratikleşme ve Sorunları: Meşruiyet, Katılım, Müzakere”

13 Aralık/December 13

Prof. Dr. Mahmut Mutman, Şehir Üniversitesi

“Siyasete Karşı Siyasallık”

İletişim için:

Seminer Dizisi Düzenleyicisi:

Dr. Banu Bargu

Kadir Has Üniversitesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Cibali, İstanbul

E-posta: banu.bargu@khas.edu.tr

Tel: 0212 533 65 32-1639