Sosyal Güvenlik Mevzuatı

02 Haziran 2010 - Çarşamba
Sosyal Güvenlik Mevzuatı

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali GÜZEL’in Yard. Doç. Dr. Saim Ocak ile birlikte hazırladığı “Sosyal Güvenlik Mevzuatı” (Beta yayınları, İstanbul, 2010) yayımlandı.

Bu Derlemede, çok karmaşık olan sosyal güvenlik mevzuatının tümü sistematik bir bütünlük içinde sunulmaktadır. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu dışında, sosyal güvenlik alanındaki diğer tüm kanunlar yanında, kanunların uygulama esaslarını belirten tüm yönetmelik ve tebliğlere de bu Derlemede yer verilmiştir. Toplam 1529 sayfadan oluşan bu mezuat derlemesi, konuyla ilgilenen tüm hukukçu ve uygulamacılar için yararlı bir kaynak niteliğindedir.