Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Akademisi Yaz Kampı Başlıyor!

29 Haziran 2011 - Çarşamba
Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Akademisi Yaz Kampı Başlıyor!

Sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal başarı çalışmalarında, sosyal sorumluluk bilincini geliştirmek, yerel ve ulusal düzeyde Kurumsal Sosyal Sorumluluk bilincini yaymak amacıyla, Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği ve Kadir Has Üniversitesi işbirliğinde 3-10 Temmuz 2011 tarihleri arasında Kadir Has Üniversitesi Selimpaşa Kampüsü'nde Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Yaz Akademisi düzenleniyor.

Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen Leonardo da Vinci Yaşam Boyu Öğrenme Programı kapsamında Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği (Türkiye), TIME (Bulgaristan), KÖVET (Macaristan) ve Formatest (Romanya) işbirliğinde hayata geçirilen Training for the Future in CEE Countries (TRAINEAST) projesi dahilinde düzenlenen Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yaz Akademisi’nde Geleceğin Sorumlu Liderleri biraraya gelecek. Kadir Has Üniversitesi öğrencileri olan genç yöneticilerin ve yönetici adaylarının katılacağı kampta; Film Gösterimleri, Açık Hava Programları, Çalıştaylar, Şirket Ziyaretleri ve Eğitimler gerçekleştirilecek.

Yaz Kampı, dünyayı çok büyük değişime zorlayan ekonomik, sosyal ve çevresel zorluklar karşısında genç neslin iş hayatında devam edeceği şirketlerin uluslararası pazarlarda daha rekabetçi olabilmesi, çalışanların iş süreçlerine daha etkin katılması, çevrenin korunması, sivil toplum-özel sektör işbirliklerinin gelişmesi ve aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma konusunda farkındalık arttırılması için sorumlu bireyleri bir araya getiriyor. Farklı branşlardan aynı ortamda buluşan gençlerin, yenilikçilik ve değişim için bir platform sunularak daha akıllı, sürdürülebilir ve katılımcı bir topluma doğru dönüşüme liderlik etmeleri için vizyon kazandırılması hedefleniyor.

Küresel pazarlarda kilit aktörler olan şirketler ve kurumlarda iş hayatlarına devam edecek geleceğin yöneticileri için KSS ve sürdürülebilirlik konusundaki farkındalık sürdürülebilir küresel ekonomi için son derece önemli. Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Yaz Akademisi, sorumlu yöneticileri desteklemek ve gelecekte iş dünyasına ve topluma yönelik sürdürülebilir değerler üretebilmeleri çerçevesinde kapasitelerini geliştirmek amacıyla düzenleniyor.