İş Hukukunda Güncel Sorunlar Semineri

15 Nisan 2011 - Cuma
İş Hukukunda Güncel Sorunlar Semineri

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi, gelenekselleşmiş iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku seminerlerinden dördüncüsünü, “İş Hukukunda Güncel Sorunlar” başlığı altında, Kadir Has Üniversitesi Cibali Merkez Kampüsü’nde, 28 Mayıs 2011 Cumartesi günü gerçekleştiriyor.

Yargıtay üyelerinin, yargıçların, akademisyenlerin, avukatların ve her yaştan hukukçunun buluşacağı seminerde, iş hukukunda önemini ve güncelliğini koruyan, tartışmalı konular arasında yer alan cezai şart, iş sözleşmesinin kurulmasında hukuka aykırılık, belirli, asgari ve azami süreli iş sözleşmelerinin kurulması konuları tebliğ sahipleri tarafından, Yargıtay kararları ve öğreti görüşleri ışığında, katılımcıların soruları ve katkılarıyla da her yönüyle ele alınarak, getirilen çözüm önerileri ile uygulamaya ışık tutulması hedefleniyor.

Seminer afişi için tıklayınız