Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması Tartışıldı

08 Nisan 2011 - Cuma
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması Tartışıldı

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İsviçre-Türkiye Araştırmalar Vakfı tarafından “İsviçre-Türkiye Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması’nın Temel Esasları” konulu sempozyum, 8 Nisan 2011 Cuma günü Kadir Has Üniversitesi’nde düzenlendi.

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Güzel, sempozyumda tartışılan çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması ve Türkiye’ye etkileri üzerine şu bilgileri verdi: “Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konfederasyonu arasında gelir üzerinden alınan vergilerde çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması, 18 Haziran 2010 tarihinde Bern’de imzalanmıştı. Türkiye adına Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek ile İsviçre Konfederasyonu adına Federal Maliye Bakanı Sayın Hans-Rudolf MERZ tarafından imzalanan bu anlaşmayla her iki ülke yatırımcıları açısından Türkiye ve İsviçre’nin daha cazip hale getirilmesi amaçlanıyor. Anlaşma, iki ülke parlamentosu tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek. Anlaşmayla genel olarak vergilendirme hakkı, geliri elde eden kişinin mukim olduğu ülkeye verilmekte, gelirin elde edildiği ülkenin vergilendirme hack; kâr payı, faiz ve gayrimaddi hak bedelleri belli oranlarla sınırlandırılmakta. Ayrıca bir ülke teşebbüsünün, diğer ülkede 6 aydan kısa süren inşaat, yapım, montaj veya kurma projesi ve bunlarla ilgili kontrol faaliyetleri ile diğer devlette 6 aydan kısa sürede verilen danışmanlık hizmetleri dahil olmak üzere hizmet tedariklerinden doğan gelirlerin, faaliyetin icra edildiği ülkede vergilendirilmemesi öngörülmekte. Diğer taraftan, anlaşmada yer alan, OECD Model Vergi Anlaşması’nın 26. maddesi esas alınarak geniş kapsamda bilgi değişimine imkân sağlayan “Bilgi Değişimi Maddesi” sayesinde iki ülkenin, vergi kayıp ve kaçağı ile daha etkin bir şekilde mücadele etmeleri mümkün olacak. Türkiye’nin bugüne kadar sonuçlandırdığı çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları sayısı 80’a ulaşmış olup, bunlardan 74’ü yürürlüğe girmiş durumda. Bu sempozyumda farklı bakış açılarından tartışarak ülkemiz için oldukça önemli olan bu konu hakkında kamuoyunu ve ilgili tarafları ayrıntılı bir şekilde bilgilendirmeyi amaçladık.”

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İsviçre-Türkiye Araştırmalar Vakfı tarafından “İsviçre-Türkiye Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması’nın Temel Esasları” konulu sempozyumun alanında önde gelen uzman konuşmacıları ve konuşma konuları şu isimlerden ve başlıklardan oluştu:

Açılış konuşmaları

Prof. Dr. Ali Güzel                     

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

Ernst Balzli          

İsviçre’nin İstanbul Başkonsolosu

Dr. Sacit Kutlu     

İsviçre-Türkiye Araştırmalar Vakfı (Basel) Yönetim Kurulu Üyesi

1.Oturum Başkanı

Av. Dr. Levent Bıçakçı

Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi

Timur Çakmak

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanı

“Çifte Vergilendirmeyi Önleme Politikaları”

Prof. Dr. Billur Yaltı

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

“Türkiye’nin Taraf Olduğu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları ve Uygulama Sorunları”

Doç. Dr. Ahmet Erol

Yeditepe ve Kadir Has Üniversiteleri Öğretim Üyesi

İsviçre-Türkiye Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının İçeriği”

2.Oturum Başkanı

Prof. Dr. Süheyl Donay

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Marco Albrecht: Avukat, Basel-İsviçre, Vergi ve Yatırım Uzmanı

“İsviçre’nin Çifte Vergilendirme Anlaşmaları ve İsviçre Hukuku Bakımından İsviçre-Türkiye Anlaşması Uygulama Süreci”

Av. Dr. Iur. Ali Çivi

İsviçre-Türkiye Araştırmalar Vakfı Başkan Yrd.

İsviçre-Türkiye Anlaşması 25. Maddesi Kapsamında İsviçre Bankaları Hesap Gizliliğinin Sınırları”

Feridun Güngör

Ernst & Young Uluslararası Vergi Bölümü Lideri

“Yabancı Şirketlerin Türkiye’de Karşılaştıkları Vergi Sorunları ve Çözüm Yolları”