Columbia Üniversitesi GSAPP Stüdyosu Kadir Has Üniversitesi’ndeydi

29 Mart 2011 - Salı
Columbia Üniversitesi GSAPP Stüdyosu Kadir Has Üniversitesi’ndeydi

Columbia Üniversitesi, Mimarlık, Planlama ve Koruma Yüksek Lisans Programı öğrencileri, Bahar 2011 döneminde yürütmekte oldukları Haliç odaklı çalışmaları için İstanbul’a geldi. Öğrenciler, Kadir Has Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve İstanbul Araştırmaları Merkezi’nin desteğiyle çeşitli görüşme ve atölyeler gerçekleştirdiler.

Haliç kıyı şeridinin yerel halk ile ilişkisinin kopukluğu üzerinden, yeniden bir bağ kurulmasını ve yerel yaşamın sürdürülebilirliğini destekleyen yeni stratejiler üretilmesi amaçlanan proje için Kadir Has Üniversitesi’nin de içinde bulunduğu Atatürk Köprüsü ile Haliç Köprüsü arasında kalan bölge, proje arazisi olarak seçilmişti.

Bahar 2011 dönemi başından bu yana elektronik ortamda işbirliği ile yürütülmekte olan stüdyo projeleri uyarınca, sekiz öğrenci ve iki öğretim üyesi, 11-20 Mart 2001 tarihleri arasında İstanbul’daydı. Programda, 5 ayrı rotada belirlenmiş serbest ve planlı geziler ile sunumlar kapsamında, Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Aydın, İstanbul Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi’nden yetkililer, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ve ilgili yetkililer, bölge ve konu ile ilgili akademisyenler ve kurumlar ile görüşmelerde bulundu. Ocak ayından beri gerçekleştirdikleri analizleri Kadir Has Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde bir sunum ile paylaşan ekip, çeşitli alanlardan ilgili kişilerin katılımı ile oluşturulan tartışma ortamında sorularını yönelterek bölge ve planlama süreçleri ile ilgili bilgilerini netleştirmeye çalıştı. Columbia GSAPP öğrencileri, İstanbul’da geçirdikleri bir haftalık deneyimin sonunda topladıkları verilerle kendi üniversitelerinde devam edecekleri projelerini dönem sonunda Kadir Has Üniversitesi ile paylaşacaklar.