Ekonomik Krize Karşı KOBİ’lerin En Etkili Silahı Rekabetçi Bilgi

15 Mart 2011 - Salı
Ekonomik Krize Karşı KOBİ’lerin En Etkili Silahı Rekabetçi Bilgi

Kadir Has Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre Türkiye ekonomisinin can damarı KOBİ’ler piyasa rekabetinde önemli bir güç olan stratejik rekabetçi bilgi toplamayı ve kullanmayı zaman kaybı olarak görüyor.

Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi Christophe Bisson’un gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarına göre Türkiye’de firmaların yüzde 98-99’unu oluşturan, istihdamın yüzde 81’ini temsil eden ve toplam GSYH’nın yüzde 36’sına katkı sağlayan KOBİ’ler, rekabetçi bilgi toplamayı zaman kaybı olarak görüyor ve rekabetçi bilgiye yapılan harcamayı yatırım olarak değil masraf olarak değerlendiriyor.

“Bugünü düşünmekten yarın için endişelenemiyoruz”

Türkiye’de KOBİ’lerin rekabetçi istihbaratı toplama ve kullanma alışkanlıklarını ortaya çıkarmak amacıyla ilk kez gerçekleştirilen araştırma şirketlerin rekabetçi bilgi edinme sürecini “Tutum”, “toplama”, “kullanım” ve “yer seçimi” olarak 4 ana başlıkta değerlendiriyor. Araştırma ankete katılan 170 KOBİ’den yüzde 90’a yakınının rekabetçi bilgi edinirken internet siteleri, ve ticaret fuarları gibi kolay toplama yöntemlerini kullandıklarını,  bunla birlikte diğer verilere göre daha çok hızla kullanılmaz hale gelen kendi bilgilerini ana bilgi kaynağı olarak kullandıklarını ortaya koyuyor. KOBİ’ler ayrıca kendi çalışanlarından fazla bilgi elde edemiyor bu da “müşterek bilgi” konseptinden oldukça uzak olduklarını gösteriyor.

Araştırmaya göre şirketlerin rekabetçi bilgi toplama sıklığı da oldukça düzensiz ve ne zaman uygun olursa o zaman topluyor. Ankete katılanların yarıya yakını ise bugünü düşünmekten yarın için endişelenemediğini söylüyor. KOBİ’lerin yüzde 43’ünün topladığı rekabetçi bilgiyi fiyat değişikliği ve kampanyasal çabalar için kullanması ise taktiksel kullanıcı olduklarını ortaya koyuyor.

Buna karşın şirketlerin yüzde 93.3’ü rekabetçi bilgi toplanmasına ayrılmış bir üniteleri olmadığını ve yüzde 80’e yakını şirketlerinde rekabetçi bilgi toplamakla görevli herhangi bir kişinin bulunmadığını belirtiyor.

Araştırma efektif rekabetçi bilgi toplam önündeki engellerin “zaman eksikliği”, “para eksikliği” “kabiliyet eksikliği”, “güvensiz veri” “Türkiye’de veriler güvenilmez olduğu inancı”, “sektör bazlı veri eksikliği” ve “rekabetçi bilginin yöneticiler tarafından yatırım değil harcama olarak görüldüğünü ortaya koyuyor.

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Christophe Bisson, rekabetçi bilginin önemine dikkat çekerek, “Pazarınız ne kadar büyükse fırsatları yakalamak ve tehlikelerden kaçınmak için o kadar stratejik bilgi ve yüksek kaliteli analize ihtiyaç duyarsınız. Uluslar arası rekabette uzun yıllardır başarıyla dikkat çeken Japon şirketlerinin cirolarının yüzde 1.5’ini rekabet istihbaratına ayırmaları bu konunun önemini ortaya koymaktadır” diye konuştu. Bisson,  “Diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de ihracatın yüzde 60’ını ithalatın ise yüzde 40’ını gerçekleştiren KOBİ’lerin etkili rekabet istihbaratı toplaması ve kullanması rekabetçi güçlerini artırarak Türkiye ekonomisinin gelişmesine katkı sağlayacaktır”  dedi.

Rapor için tıklayınız...