Çevresel Sürdürülebilirlik Seminerleri

11 Şubat 2011 - Cuma
Çevresel Sürdürülebilirlik Seminerleri

“Çevresel sürdürülebilirlik ve daha yaşanabilir bir gezegen için Farkındalık Seminerleri 17 Şubat 2011 tarihinde Kadir Has Üniversitesi’nde başlıyor!”

Kadir Has Üniversitesi tarafından gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir gezegen bırakma sorumluluğunun yaygınlaştırılması ve farkındalık yaratılması amacı ile “Çevresel Sürdürülebilirlik Seminerleri” 17 Şubat – 07 Nisan 2011 tarihleri arasında Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsünde düzenlenecektir. KHÜ Kurumsal Sosyal Sorumluluk Akademisi’nin desteği ile KHÜ Çevre Kulübü ve İSTÇEF’in(İstanbul Çevre  Konseyi Federasyonu) birlikte hazırlamış olduğu  “Çevresel Sürdürülebilirlik Seminerleri”nde çevresel değişiklikler dolayısı ile Türkiye’yi karşı karşıya bıraktığı  sorunlar ve çözüm önerileri tartışılacaktır.

Kadir Has Üniversitesi, gelecekte iş dünyasına ve topluma yönelik sürdürülebilir değerler üretebilmeleri için girişimci çözümler yoluyla topluma olumlu katkı sağlamaya devam etmektedir. 2008 yılında Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği işbirliğinde kurulan Kurumsal Sosyal Sorumluluk Akademisi aracılığı ile uygulama gruplarının bir araya getirilmesi, işbirlikçi teşebbüslerin kolaylaştırılması ve yenilikçi ortaklıkların geliştirilmesi çalışmaları yürütülmektedir.

Çevresel Sürdürülebilirlik Seminerleri Programı

Seminer I

17 Şubat 2011  

Saat: 12:00-13.30                           Yer: KHÜ Cibali Kampüsü, Fener Salonu

Çevre Ceza Hukuku

(Bireysel haklar kapsamında çevre haklarımız  nelerdir? Bunları  nasıl talep edebiliriz?)

Av. Tunay GÜRSEL, Başkan, İSTÇEF

Av. Nurhan ÜNGÖREN, Yönetim Kurulu Üyesi, İSTÇEF

Seminer II

24 Şubat 2011   

Saat: 12:00-13.30                                                     Yer: KHÜ Cibali Kampüsü, Cibali Salonu

İstanbul’un Çevre Sorunları  Üzerine Açıklamalar ve Öneriler

End.Yük.Müh.Kudret TAN, Başkan Yardımcısı, İSTÇEF

Dr. Kimya Müh. Mustafa TOLAY, Türkiye Temsilcisi, UNIDO

Seminer III

17 Mart 2011   

Saat: 12:00-13.30                                                     Yer: KHÜ Cibali Kampüsü, Fener Salonu

DOĞA YASALARI, EKOLOJİ VE İNSAN

Kudret TAN, Başkan Yardımcısı, İSTÇEF

Seminer IV

24 Mart 2011   

Saat: 12:00-13.30                                                     Yer: KHÜ Cibali Kampüsü, Fener Salonu

ÇEVRENİN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ

Dr. Onur FENERCİOĞLU,  Yönetim Kurulu Üyesi, İSTÇEF

Kimya Müh. Dr. Mustafa TOLAY

Dr. Enis BALKAN, Koordinatör, Türkiye Aile Sağlığı Vakfı

Seminer V

07 Nisan 2011   

Saat: 12:00-13.30                                                     Yer: KHÜ Cibali Kampüsü, Fener Salonu

İKLİM  DEĞİŞİKLİĞİ VE TÜRKİYE’YE ETKİLERİ

Av. Tunay GÜRSEL, Başkan, İSTÇEF