15. Uluslararası Elektronik Yayıncılık Konferansı: Dijital Yayıncılık ve Mobil Teknolojiler

20 Ocak 2011 - Perşembe
15. Uluslararası Elektronik Yayıncılık Konferansı: Dijital Yayıncılık ve Mobil Teknolojiler

15. Uluslararası Elektronik Yayıncılık Konferansı

22-24 Haziran 2011, İstanbul

Konferans web sitesi: www.elpub.net

Dijital Yayıncılık ve Mobil Teknolojiler

KAPSAM

iPhone ve iPad gibi akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarlar hem dijital yayıncılığı hızlandırdı hem de sosyal ağlar aracılığıyla metin, ses ya da görüntü dosyalarının anında paylaşılmasını sağladı. Gelecek beş yıl içinde mobil veri trafiğinin 40 kat artacağı ve 2013 yılına kadar Internet’e mobil araçlarla erişen kullanıcı sayısının masa üstü bilgisayarlarla erişen kullanıcı sayısını geçmesi öngörülmektedir. Mobil teknolojiler “dijital yayıncılığı 2014 yılına kadar taşma noktasına getirecek” çünkü insanlar dijital dergileri basılı olanlardan daha çok kullanıyorlar.

22-24 Haziran 2011 tarihlerinde İstanbul’da yapılacak olan 15. Uluslararası Elektronik Yayıncılık Konferansının (ELPUB) ana konusu “Dijital Yayıncılık ve Mobil Teknolojiler” olarak saptanmıştır. ELPUB2011 konferansı sırasında araştırmacı ve uygulamacılar dijital yayıncılık ve mobil uygulamaların bilimsel iletişim, bilgi hizmetleri, e-öğrenme, e-iş ve dijital kültürel miras sektöründe yol açtığı değişimleri tartışacaklardır. Mobil aygıtlar için dijital yayıncılık yazılımı ve uygulamaları ve bu uygulamaların, örneğin mekan duyarlılık gibi işlevsel yeteneklerinin dijital kaynaklarla bütünleştirilmesi üzerinde durulacaktır. Dijital içeriği mobil aygıtlar ve farklı gözden geçirme, okuma ve izleme alışkanlıklarına sahip mobil kullanıcılar için yeniden paketlemede kullanılan yöntemler tartışılacaktır.

Dijital yayıncılığın, bilimsel iletişimin, mobil teknolojilerin ve mobil bilgi hizmetlerinin doğasını dönüştüren çalışmalar yapan araştırmacıları ELPUB 2011 konferansına bilimsel bildiri sunmaya davet ediyoruz. Konferansın ana temasıyla ilgili uygulamaya dayanan bildirileri ve örnek olayları da bekliyoruz.  Konferans dili İngilizcedir. Konferansın ana konuları şunlardır:

Dijital Yayıncılık ve Mobil Uygulamalar

 • Dijital yayıncılık ve mobil teknolojiler (akıllı telefonlar, tablet bilgisayarlar,  kişisel dijital yardımcılar, vd.)
 • Dijital yayıncılık, Web 3.0 ve mobil uygulamalar
 • Dijital yayıncılık ve mekan duyarlı mobil aygıtlar
 • Mobil işletim sistemleri, uygulamalar ve tarayıcılar
 • Dijital yayıncılık ve mobil standartlar (HTML5, vd.) ve birlikte çalışabilirlik


Dijital Yayıncılık, Kütüphaneler, Arşivler ve Müzeler

 • Dijital yayıncılık ve kütüphane, arşiv ve müzelerde bilgi hizmetleri
 • Akıllı dijital yayıncılık yazılımları
 • “Self-servis” dijital yayıncılık
 • Kütüphane, arşiv ve müzelerde dijital yayıncılık platformları
 • Mobil dijital yayıncılık için yenilikçi iş modelleri
 • E-içeriğin ve e-kitapların kütüphane, arşiv ve müzelerde mobil dağıtımı
 • Kütüphane, arşiv ve müzelerde Adobe dijital yayıncılık


Bilimsel İletişim ve Mobil Bilgi Hizmetleri

 • Mobil bilimsel iletişim
 • Mobil iletişim için yeni bilimsel yapılar ve söylem yöntemleri
 • M-kütüphaneler
 • Mobil aygıtlar için dijital içeriğin yeniden paketlenmesi
 • Dijital içeriğin mobil kullanıcılara sunumu
 • Mobil bilgi yönetimi
 • Mobil bilgi yönetiminin kişiselleştirilmesi
 • Mobil bilgi okur yazarlığı
 • Mobil kullanıcıların bilgi arama davranışları
 • Mekan duyarlılığın dijital kaynaklarla bütünleştirilmesi
 • Mobil reklamcılık ve mobil ticaret
 • E-dergilerin, blog’ların ve wiki’lerin mobil  kullanımı
 • Dijital dergiler ve dijital dergi portal’ları
 • Mobil e-kitap okuyucuları
 • Etkileşimli dergiler
 • Mobil melez uygulamalar


Sosyal Ağlar ve Mobil Teknolojiler

 • Mobil aygıtlar ve sosyal ağlar
 • Mobil video
 • Mobil verinin korunması
 • Mobil aygıtlarda kimlik yönetimi
 • Mobil teknolojiler ve dijital hakların yönetimi


Mobil Öğrenme ve Dijital Kültürel Miras

 • Mobil öğrenme
 • Dijital kültürel mirasa mobil erişim
 • Kültürün dijital olarak yeniden keşfedilmesi
 • Dijital müzeler ve sergiler
 • Mobil Europeana


Mobil Bilgi Düzenleme ve Erişim

 • Mobil bilgi erişim
 • Metadata ve mobil aygıtlar
 • Coğrafi bilgi sistemleri ve mobil bilgi erişim
 • Mekan duyarlı aram ve erişim
 • Mobil bilgi erişim ve Anlamsal Web
 • Bilgi mimarisi ve mobil içerik tasarımı
 • Bilgi çözünürlüğü ve diijital nesneler
 • Mobil kullanıcılar tarafından yaratılan içeriğin düzenlenmesi
 • Kullanılabilirlik ve m-kütüphaneler
 • Dijital içeriğin kullanımı ve etkisi


Aşağıdaki kategorilerde katkılarınızı bekliyoruz:

 • Araştırmaya dayanan bildiriler (10 sayfaya kadar; lütfen konferans web sitesindeki şablonu kullanınız)
 • Posterler (3 sayfaya kadar; lütfen konferans web sitesindeki şablonu kullanınız)
 • Genişletilmiş özetler (minimum 1,000, maksimum 1500 kelime)
 • Eğitim seminerleri (minimum 500, maksimum 1000 kelime)
 • Çalıştaylar (minimum 500, maksimum 1000 kelime)
 • Gösterimler (demonstrations) (minimum 500, maksimum 1000 kelime)


Öğrenci bildiri ve posterleri de kabul edilmektedir.

Gönderilen tüm katkılar uluslararası ELPUB Program Komitesi tarafından çifte körleme yöntemiyle incelenir. Kabul edilen tam bildiriler konferans bildiriler kitabında yayımlanacak ve dizin ve öz dergilerinde listelenecektir. Kabul edilen özetler tam bildiri olarak hazırlanacak ve sadece elektronik olarak yayımlanacaktır. Kabul edilen tüm çalışmaların son sürümleri elektronik erişime açılacak ve http://elpub.scix.net adresinde arşivlenecektir.

Lütfen bildirilerinizi ve önerilerinizi hazırlarken konferans web sitesindeki şablonu kullanınız ve konferans yönetim sistemi aracılığıyla bize gönderiniz.

Önemli Tarihler

 • 6 Aralık 2010: Bildirilerin tam metinlerini ve genişletilmiş özetleri göndermek için konferans yönetim sisteminin açılması
 • 10 Ocak 2011: Bildirilerin tam metinlerini ve genişletilmiş özetleri son gönderme tarihi (tüm kategoriler için).
 • 14 Şubat 2011: Kabul edilen bildirilerin ve genişletilmiş özetlerin duyurulması
 • 21 Mart 2011: Bildirilerin baskıya hazır hallerini son gönderme tarihi.


Konferans tarihleri ve yeri:
22-24 Haziran 2011, Kadir Has Üniversitesi, İstanbul (2010 Avrupa Kültür Başkenti)

Konferansın Ev Sahibi: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Ankara

Konferans Genel Başkanı: Yaşar Tonta, tonta at hacettepe.edu.tr

Program Komitesi Başkanı: Ana Alice Baptista, Minho Üniversitesi, Portekiz. analice at dsi.uminho.pt

Öneri, yorum ve çağrılı konuşmacı isteklerinizi tonta at hacettepe.edu.tr adresine yazabilirsiniz.

Konferansa katkılarınızı ve katılımınızı bekliyoruz.

Yaşar Tonta,  Genel Başkan, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Ankara
Ana Alice Baptista, Program Komitesi Başkanı, Minho Üniversitesi, Portekiz