Eylem ve Söylem: Sanat ve Tasarımda Araştırma/Eğitim Üzerine Eleştirel Düşünceler

11 Ocak 2011 - Salı
Eylem ve Söylem: Sanat ve Tasarımda Araştırma/Eğitim Üzerine Eleştirel Düşünceler

Kadir Has Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Danışma Kurulu toplantısı ve “Eylem ve Söylem: Sanat ve Tasarımda Araştırma/Eğitim Üzerine Eleştirel Düşünceler”  Başlıklı Panel 10 Ocak Pazartesi günü gerçekleşti.

Kadir Has Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Danışma Kurulu’nun ikinci toplantısı 10 Ocak 2011 tarihinde; Richard Buchanan (Case Western Reserve Üniversitesi; Design Issues eş-editörü), Stephan Schmidt-Wulffen (Viyana Güzel Sanatlar Akademisi Rektörü), Michael Sorkin (Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programı Yöneticisi, City College of New) ve Vasıf Kortun’un (Garanti Platform Güncel Sanat Merkezi yöneticisi ve küratör) katılımıyla gerçekleşti. Sanat ve tasarım disiplinlerindeki güncel araştırma ve eğitim yaklaşımlarının ve fakültenin vizyonunun tartışıldığı tüm gün süren toplantıdan sonra kurul üyeleri halka açık bir panele katıldılar.

Eylem ve Söylem: Sanat ve Tasarımda Araştırma/Eğitim Üzerine Eleştirel Düşünceler” başlıklı, dekan Zuhal Ulusoy moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, 21. Yüzyılda tasarım ve sanat eğitiminin geleceği, eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak araştırmanın rolü, sanatta araştırma, tasarımda geleceğin araştırma konuları, disiplinler ötesi yaklaşımlar, sanat ve tasarım eğitiminin kazandırması beklenen donanım ve nitelikler konuları üzerinde konuşuldu, dinleyicilerin de katılımıyla tartışıldı.