MSCA – RISE Projelerimize Tübitak Koordinatörlük Destekleri

14 Şubat 2019 - Perşembe
MSCA – RISE Projelerimize Tübitak Koordinatörlük Destekleri

Marie Sklodowska Curie Action - Araştırma ve Yenilikçi Değişim Programı (Research and Innovation Staff Exchange Scheme - RISE) başvuruları açılmış olup üniversitemizin 4 proje önerisiyle çağrıya başvurması planlanmaktadır.

Programda, Avrupa içinden ve/veya dışından araştırma faaliyeti yürüten en az üç kuruluşun bir araya gelmesi ile oluşturulacak konsorsiyumlarla araştırma, teknik ve idari personel değişimleri yapılması, böylece ortak bir araştırma projesi yürütülmesi ve uluslar/sektörler arası bilgi/teknoloji transferi sağlanması hedeflenmektedir.

Çağrıya proje önerisi hazırlamakta olan aşağıdaki üç çalışma grubumuzun Tübitak Koordinatörlük Desteği başvurusu kabul edilmiştir;

Prof. Dr. Meltem Ucal (İİSBF - Proje Yürütücüsü) ve  Dr. Öğretim Üyesi Fatih Yetkin (İşletme) - "Reshaping Labour Force Participation with Artificial Intelligence (AI4LABOUR)" Projesi

Doç. Dr. Orçun Kepez (STF - Proje Yürütücüsü), Dr. Öğretim Üyesi Taner Arsan (MDBF), Doç. Dr. Gökhan Kirkil (MDBF)  - "Learning Environment Assessment Network-LEAN" Projesi

Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Ceylan (İşletme - Proje Yürütücüsü) ve KHAS Siber Güvenlik UAM Proje Ekibi"Cybersecurity in the Connected Age - CYBER4CONNECT "  Projesi

Hocalarımızı içtenlikle kutluyor, RISE çağrısına hazırlanmakta olan tüm hocalarımıza başarılar diliyoruz.