Kadir Has Üniversitesi ARDEB Projeleri Başarısı

14 Şubat 2019 - Perşembe
Kadir Has Üniversitesi ARDEB Projeleri Başarısı

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim üyemiz Prof. Dr. Ayşe Hümeyra Bilge’nin TÜBİTAK’a sunduğu “Sonlu Metrik Uzayların Gromov Çarpımları ile İncelenmesi ve Filogenetik Uygulamaları” başlıklı ARDEB 1001 projesi kabul edildi. Ana amacı, sonlu metrik uzayların sınıflandırılması ve çizge temsilleri problemlerine “Gromov çarpımları” vasıtasıyla yeni bir yaklaşım getirmek ve filogenetik analiz hesaplarına uygulamak olan proje Eskişehir Teknik Üniversitesi işbirliğiyle 24 ay sürecek olup, projede Biyoinformatik ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Demet Akdoğan araştırmacı olarak yer almaktadır.

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü Öğretim üyemiz Doç. Dr. Hasan Tekgüç’ün “Vergilerin, Sosyal Harcamaların ve Gecekondulara Müsamaha Göstermenin Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluğa Etkisi” başlıklı ARDEB 1001 projesi TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı. Ana amacı Türkiye’deki vergiler ve sosyal harcamaların (emekli aylıkları, sosyal yardımlar, eğitim ve sağlık harcamaları) hane düzeyinde mali yansımasını gelişmekte olan ülkeler için ortaya konan çerçeve ile hesaplamak olan proje 24 ay sürecektir.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyoinformatik ve Genetik Bölümü Öğretim üyemiz Doç. Dr. Ebru Demet Akdoğan’ın “Glikolitik enzimlerde türe özgü bağlanma bölgelerinin belirlenmesi ve allosterik ilaç tasarımında kullanımı” başlıklı ARDEB 1001 projesi TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı. Genel amacı, enzimin aktivitesini inhibe edecek türe özgü olası tüm allosterik bağlanma bölgelerinin ortaya çıkartılması için yeni bir yaklaşım geliştirmek olan proje İTÜ, Marmara Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi işbirliğiyle 36 ay sürecektir.

İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü hocalarımızdan Dr. Öğretim Üyesi İrem İnceoğlu’nun Yürütücü olduğu ve Dr. Öğretim Üyesi Nezaket Defne Karaosmanoğlu’nun Araştırmacı olarak yer aldığı “Türkiye’de gençlerin yeni medya ve kültürel deneyim pratiklerinin incelenmesi” başlıklı ARDEB 1001 projesi TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı. Genel amacı Türkiyeli gençlerin günlük hayat pratikleri, iletişim alışkanlıkları, değerleri, anlam ve hayal dünyaları bütünlüklü ve karşılaştırmalı olarak araştırmak olan 24 aylık projede farklı şehirlerde, farklı kimlik ve sınıf gruplarına mensup olan gençlerin, yaşam tarzları, değerleri ve hayalleri ile kullandıkları medya ve iletişim teknolojileri arasındaki bağlantı “ilişkisellik” kavramı temelinde irdelenecektir.

İşletme Fakültesi İşletme Bölümünde görevli Dr. Öğr. Üyesi Nur Çavdaroğlu’nun “Teorik Gelir Yönetimindeki Fiyatlandırma Modellerinin Gerçek Karar Vericilerin Kararlarıyla Uyumunun İncelenmesine Yönelik Bir Davranışsal Çalışma” başlıklı proje önerisi TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Genel amacı, gerçek insan davranışlarının Gelir Yönetimi alanındaki teorik fiyatlandırma modellerinde öngörülenlere ne ölçüde uyduğunu test etmeyi ve çeşitli sapmaları açıklayacak davranışsal modeller geliştirmek olan çalışma, ODTÜ iş birliğiyle 24 ay sürecektir.