Eylem ve Söylem: Sanat ve Tasarımda Araştırma-Eğitim Üzerine Eleştirel Düşünceler

20 Aralık 2010 - Pazartesi
Eylem ve Söylem: Sanat ve Tasarımda Araştırma-Eğitim Üzerine Eleştirel Düşünceler

Güzel Sanatlar Fakültesi sunar:

Sanat ve tasarım disiplinlerindeki güncel araştırma ve eğitim yaklaşımlarının tartışılacağı Eylem ve Söylem: Sanat ve Tasarımda Araştırma/Eğitim Üzerine Eleştirel Düşünceler” adlı panel 10 Ocak 2011 akşamı Kadir Has Üniversitesi’nde gerçekleşecek.

“Act and Reflect: Critical Thoughts on Research/Education in Art and Design”, a panel on contemporary approaches in research and education in the fields of art and design, will take place at Kadir Has University on the evening of  January 10, 2011.

Konuşmacılar / Speakers:

Richard Buchanan (Case Western Reserve Üniversitesi; Design Issues eş-editörü / Case Western Reserve University; co-editor of Design Issues)

Stephan Schmidt-Wulffen (Viyana Güzel Sanatlar Akademisi Rektörü / Rector of the Academy of Fine Arts in Wien)

Michael Sorkin (Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programı Yöneticisi, City College of New York / Director of the Graduate Urban Design Program, City College of New York)

Zaman ve Yer / Time and Place:

10 Ocak 2011, 18.30, Kadir Has Üniversitesi, D Blok, Büyük Salon

January 10, 2011, 6.30 p.m, Kadir Has University, D-Block, Auditorium

*Panel dili İngilizcedir / The panel will be in English.

**Katılım herkese açık ve ücretsizdir / Attendence is free and open to all.

Bilgi için: Kadir Has Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Tel: 212 533 5765;533 6532 dahili: 1301

For more information: Kadir Has University, Faculty of Fine Arts, Phone: 212 533 5765; 533 6532, ext: 1301