Kadir Has Üniversitesi ve Princeton Üniversitesi’nden Ortak Bilimsel Araştırma

03 Temmuz 2018 - Salı
Kadir Has Üniversitesi ve Princeton Üniversitesi’nden Ortak Bilimsel Araştırma

Amerika Birleşik Devletlerinin önde gelen ve Ivy League’deki ilk 8 üniversiteden biri olan Princeton Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Erdal Panayırcı’nın katılımıyla bilimsel araştırmalara ev sahipliği yaptı.

“Görünür Işıkla haberleşme” (visible light communications) konularında gerçekleşen ortak araştırmaların her iki okulda da devam edebilmesi adına Prof. Dr. Panayırcı, Princeton Üniversitesi tarafından, aynı üniversitenin öğretim üyelerinden Prof. H. Vincent Poor’un, Enformasyon Teknolojileri ve Gelecek Nesil Kablosuz Haberleşme Sistemleri  Araştırma Grubu’na “Fellow Araştırmacı” olarak atandı.

Günümüzde haberleşme, cep telefolarında olduğu gibi,  radyo dalgaları yardımı ile sağlanmaktadır.  Ancak, artan yüksek veri hızı talebi ve cihaz sayısının getirdiği kaçınılmaz kaynak problemine bir çözüm getirmek için,  çok büyük bilgi taşıma kapasitesine sahip ve ayrıca aydınlatma amacıyla son yıllarda yaygın olarak kullanılmaya başlayan LED (light emitting device)’lerin yaydığı ışıkla çalışan yeni bir haberleşme sisteminin geliştirilmesi için yoğun araştırma çalışmaları yapılmaktadır.  LIFI adı verilen bu sistemlerin 5G ve ötesinde kulanılacak haberleşme sistemlerinin önemli bir parçası olacağı anlaşılmaktadır.

LIFI teknolojisinin potansiyel kullanım ortamları olarak şunlar gösterilebilir:

  • Ofis ortamları, toplu taşıma araçları, hastaneler, alışveriş merkezlerinde,
  • Sokak lambalarıyla sokaklarda kesintisiz  internet ve haberleşme hizmetlerinin sağlanmasında,
  • Araçların birbirleri ve trafik ışıkları ile haberleşmeleri ile  trafik takibi, kaza önleme sistemleri  ve akıllı şehirlerin türlü uygulamaları,
  • Su altı haberleşme sistemleri  - Özellikle otonom  su altı araçlar arası haberleşme, yüzen kimyevi/petrol  tesislerinin kendi aralarında ve diğer otonom araçlarla haberleşmeleri.
  • Nesnelerin interneti (IoT) ile tüm cihazların (buzdolabı, çamaşır makinesi, klima, fırın, aydınlatma sistemleri, kilit sistemleri etc.) otomasyonu,
  • Fabrika ve üretim tesisleri otomasyonu - Üretim tesislerindeki cihazların akıllandırılması ve birbirleri arasındaki haberleşmeleri.