Üniversitelerde İngilizcenin Eğitim Dili Olarak Kullanımı Bütüncül Bir Yaklaşım

18 Haziran 2018 - Pazartesi
Üniversitelerde İngilizcenin Eğitim Dili Olarak Kullanımı Bütüncül Bir Yaklaşım

Ülkemiz öğretim dili İngilizce olan (English Medium Instruction — EMI) üniversitelerin çok yaygın olduğu ülkeler arasındadır. Bir üniversitenin bugün tüm dünyada ortak iletişim dili haline gelen bir dilde eğitim yapması, mezunlarına uluslararası sektörlerde iş bulma ve akademik bilgi üretimine doğrudan katkıda bulunabilme açısından avantaj sağlayabilir. Öte yandan, böyle bir eğitimi uygun İngilizce yeterliliği kazanmamış öğrencilerle veya İngilizce ders vermek konusunda hazırlığı yeterli olmayan öğretim görevlileri ile sürdürmek program çıktılarının yeterli derecede karşılanamamasına neden olacaktır. Böylesi çok paydaşlı bir bağlamda ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik çalışmaların odağında, bugüne kadar genellikle üniversitelerin İngilizce hazırlık okulları yer almışlardır.

Bu noktalardan yola çıkarak, Üniversitelerde İngilizce’nin Eğitim Dili Olarak Kullanılması: Bütüncül Bir Yaklaşım başlıklı toplantı Kadir Has Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi işbirliğiyle ve Cambridge University Press’in sponsorluğunda 19 Haziran 2018 Salı günü Kadir Has Üniversitesi’nde gerçekleşti. Geniş katılımlı bir atölye çalışmasını da içeren bu toplantı konuya bütüncül olarak yaklaşmayı ve öğretim dili İngilizce olan üniversitelerin sorunlarını, karar vericiler, İngilizce dil okulları, destek birimleri ve lisans programlarındaki uygulayıcı öğretim elemanlarının, kısacası yüksek öğretimde İngilizce ile eğitim konusunda İstanbul’daki tüm paydaşların katılımına açık olarak gerçekleşti.

19 Haziran 2018, Kadir Has Üniversitesi, Cibali Kampüsü, İstanbul
PROGRAM

9:00 – 9:30

Kayıt

9:30 – 10:00

Açılış Konuşmaları

10:00 – 11:00

Davetli Konuşmalar:

  • İngilizcenin Üniversitelerde Eğitim Dili Olarak Kullanılmasına Genel Bakış

Mustafa Akıncıoğlu, Cambridge University Press

  • Türkiye’deki Üniversitelerde İngilizcenin Eğitim Dili Olarak Kullanımının Tarihçesi

Dr. Öğr. Üyesi Dilek İnal, İstanbul Üniversitesi

11:00 – 11:20

Çay-Kahve Arası

11:20 – 12:20

Panel: Yükseköğretimde İngilizce Eğitim Dili Olarak Neden Seçiliyor?

Moderatör:

Panelistler:

 

 

 

Prof. Dr. Yasemin Bayyurt, Boğaziçi Üniversitesi

Prof. Dr. Gülsün Sağlamer, İstanbul Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, Kadir Has Üniversitesi

Prof. Dr. Zeynep Atay, Boğaziçi Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Fevzi Ünal, MEF Üniversitesi

Prof. Dr. Nihat Berker, Kadir Has Üniversitesi

12:20 – 13:30

Öğle Yemeği

13:30 – 14:30

Panel: İngilizcenin Eğitim Dili Olarak Kullanımı ve Yükseköğretimde Kalite

 

Moderatör:

Panelistler:

 

 

 

Prof. Dr. Feza Kerestecioğlu, Kadir Has Üniversitesi

Prof. Dr. Lerzan Özkale, İstanbul Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Belma Haznedar, Boğaziçi Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Tirkeş, Kadir Has Üniversitesi

Öğr. Gör. Didem Mutçalıoğlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Öğrenci, Kadir Has Üniversitesi

14:30 – 14:50

Çay-Kahve Arası

14:50 – 16:20

Çalıştay: İngilizcenin Eğitim Dili Olarak Kullanımına Dair Sorunlar ve Çözüm Önerileri

16:20 – 16:30

Ara

16:30 – 17:30

Çalıştay Sunumları

17:30 – 18:00

Özetleme ve Kapanış

18:00 – 18:30

Kadir Has Kampüsü Turu

Etkinlik Programı