2018 Yaz Öğretim Duyurusu

24 Mayıs 2018 - Perşembe

SPARKS üzerinden ders kayıtları 12 Haziran 2018 Salı günü başlayacak ve 13 Haziran 2018 Çarşamba günü saat 17:00’de sona erecektir. Öğrenciler 13 Haziran 2018 Çarşamba 17:00’ye kadar SPARKS üzerinden açılmış olan tüm derslere kayıt yaptırabileceklerdir. Öğrenciler seçtikleri dersler için öncelikle danışmanlarından onay alacak ve ödemeleri gereken ücreti peşinen ödeyeceklerdir. Yaz Öğretimi ücreti, “yerel kredi” başına Ön Lisans Öğrencileri için KDV dahil 800 TL; Lisans öğrencileri için KDV dahil 1000 TL’dir. Yaz Öğretimi ücreti İngilizce Hazırlık Okulu öğrencileri için KDV dahil 7800 TL’dir. Öğrenciler, ödeme sonrası Mali İşler Daire Başkanlığı onayı aldıkları takdirde, ders için talepte bulunmuş olacaklardır.

Öğrenciler Yaz Öğretiminde en çok 15 yerel kredilik (20 AKTS kredilik) ders alabileceklerdir.

Üniversiteye Giriş Üstün Başarı Bursundan yararlanan öğrenciler Yaz Öğretiminde açılan dersleri ilk defa almaları halinde herhangi bir ücret ödemezler. Diğer hallerde Mütevelli Heyetçe uygun görülen Yaz Öğretimi ders ücreti tahsil edilir. %50 veya %25 Üniversiteye Giriş Başarı Bursundan yararlanan öğrenciler Yaz Öğretiminde açılan dersleri ilk defa almaları halinde Mütevelli Heyetçe uygun görülen Yaz Öğretimi ders ücretlerini bursları oranında indirimli öderler. Diğer hallerde Mütevelli Heyetçe belirlenen Yaz Öğretimi ücreti tam olarak tahsil edilir.

Bir dersin açılması için en az 10 öğrencinin (5 tam ücretli karşılığı sayıda öğrenci sayısını da sağlamak koşulu ile) kayıt yaptırmış olması gereklidir. Yeterli sayıya ulaşmadığı için kapatılacak dersler SPARKS’daki listeden çıkarılacaktır ve duyurulacaktır. Kayıt oldukları derslerin bir kısmı veya tamamı açılmayan öğrenciler açılmayan dersler için ödedikleri ücreti bu tarihten itibaren alabileceklerdir. Kayıt oldukları derslerin yanında yeni dersler almak isteyenler ve daha önceden kayıt yaptırmamış öğrenciler, ders ekleme zamanında ders alabileceklerdir. 19 Haziran 2018 Salı günü açılan dersler kesinleşecektir. Yaz Öğretiminde ders ekleme 22 Haziran 2018 Cuma gününe kadar olanaklıdır, ancak ders bırakma olanaklı olmayacaktır.

Yaz Öğretiminde diğer Üniversitelerden aşağıdaki koşullarda ders alınabilecektir :

 1. Üniversitemizde Yaz Öğretiminde açılmamış olması gerekir.
 2. Alınacak dersin eğitim dilinin üniversitemizdeki dersin eğitim dili ile aynı olması gerekir.
 3. Alınacak ders içeriğinin ilgili programdaki ders içeriği ilen%80 oranında aynı olması gerekir.
 4. Uzaktan öğretim ya da açık öğretim programlarından ders alınamaz.
 5. Bitirme projesi, dönem projesi, staj ve benzeri dersler ile belli bir izlenceye tabi olmadan bir öğretim üyesi/görevlisi danışmanlığında bire bir sürdürülen dersler (Independent Study) alınamaz.
 6. Bir öğrenci öğrenimi boyunca Kadir Has Üniversitesi karşılığı kredisi. En fazla 20 AKTS (yerel kredi 15) olan maksimum 3 dersi başka üniversitelerden alabilir.
 7. Öğrenci, bulunduğu yarıyıldan daha üst yarıyıllara ait bir dersi/dersleri başka üniversiteden alamaz.
 8. Seçimlik derslerle ilgili olarak, Kadir Has Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 20. maddesi uyarınca başarılı olunamayan veya açılmayan bir seçimlik ders yerine başka bir seçimlik ders alınmasının mümkün olması nedeniyle Üniversitede açılmış herhangi bir muadil seçimlik dersin bulunması durumunda bu alınmadan Üniversite dışından ders alınmasının talep edilemez.
 9. Bu şartların oluştuğunun ilgili Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile ders alınmadan önce tespit edilmesi gereklidir. Bu şekilde önceden onay alınmadan öğrenci inisiyatifi ile alınacak derslerle ilgili karar Fakülte Yönetim Kurullarına bırakılmıştır.

 

ÖĞRENCİLER İÇİN 2018 YAZ ÖĞRETİMİ KAYIT TAKVİMİ

12-13 Haziran 2018 Salı-Çarşamba

 1. SPARKS üzerinden derslerinizi seçip danışmanınızın onayına sununuz.
 2. Danışman onayından sonra, Mali İşler Daire Başkanlığına giderek ücretinizi ödeyiniz.

19-22 Haziran 2018 Salı-Cuma

 1. Kayıt olduğunuz derslerin tamamı açılmamışsa, ders ekleyebilir veya açılmayan dersler için ödediğiniz ücreti Mali İşler Daire Başkanlığından geri alabilirsiniz.
 2. Ders ekleyebilir veya hiç kayıt yaptırmamışsanız ders alabilirsiniz.

 

YAZ ÖĞRETİMİ KOORDİNASYON KURULU

Prof. Dr. Arzu ERDEM (Rektör Yardımcısı- Başkan)

Doç. Dr. Meltem Ş.UCAL (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Öğrenci (Üye)

Başka bir üniversiteden ders alma başvuru formu