Khas Bu Yıl da En Gözde Üniversiteler Arasında

22 Mayıs 2018 - Salı
Khas Bu Yıl da En Gözde Üniversiteler Arasında

Üniversite öğrencileri beğendikleri okulları seçti, Türkiye’nin en gözde üniversitelerini belirledi. Bloomberg Business Türkiye dergisi ve Realta Danışmanlık ortaklığıyla gerçekleştirilen “En Gözde Üniversiteler” araştırmasında Khas bu yıl da en gözde üniversiteler arasında yer alıyor. Vakıf üniversiteleri sıralamasında Khas 7. sırada.

“En Gözde Üniversiteler 2018" araştırmasına, Aralık 2017 ve Nisan 2018 tarihleri arasında, 113 farklı üniversiteden 28.214 üniversite öğrencisi katıldı.

Araştırma kapsamında öğrencilere; “Akademik Kadro”, “Akademik Destek”, “Değerlendirme ve Geri Bildirim”,  “Öğrenme Kaynakları ve Ortamı”, “Dersler ve Eğitim Programı”, “Kişisel Gelişim”, “Sosyal Ortam”, “Konum, Ulaşım ve Tesisler”, “Öğrenci Hizmetleri”, “Mezun Topluluğu”, “Kariyer ve Staj” ile “Genel Memnuniyet” olmak üzere 12 başlık altında, dördü açık uçlu olmak üzere 58 soru yöneltildi.

Araştırma; kariyer merkezleri, öğrenci kulüpleri, sosyal medya, poster ve e-posta aracılığıyla duyuruldu. Araştırmaya öğrenci sayısı 750'nin altında olan üniversiteler dahil edilmezken, veriler t-testi, tek yönlü varyans analizi, Scheffe testi, korelasyon ve regresyon analizleri kullanılarak incelendi ve sorulan her soru 50 skala üzerinden değerlendirildi.