Rüzgar Enerjisi Sertifika Programı

18 Mayıs 2018 - Cuma
Rüzgar Enerjisi Sertifika Programı

Dünya enerji sektörü, Yeşil Enerji Devrimi (Green Energy Revolution) olarak da adlandırılan, fossil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye geçiş dönemini yaşamaktadır. Bu dönemde, başta küresel iklim değişikliği olmak üzere çeşitli çevre sorunlarının dönüşü olmayan etkilerinin asgari düzeye indirilebilmesi amacıyla düşük ya da sıfır sera gazı emisyonlu enerji kullanımı yaygınlaşmakta, enerjinin etkin kullanımı mümkün olduğu kadar artırılmaktadır. Bütün bu temel değişiklikler ülkelerin enerji sektörlerinin yanı sıra küresel ekonominin temel öğelerini de radikal değişikliklere uğratmaktadır. Ülkelerin bu değişimden kaçınması mümkün olmayacağı gibi, bu devrimi erken yakalayanların 21. Yüzyılda başarı şansları yüksek olacaktır.

Günümüzde ülkemiz tükettiği enerjinin yaklaşık % 75’ni dışarıdan ithal etmek zorundadır. Özellikle kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil enerji kaynaklarının rezervlerinin yetersizliği nedeniyle ortaya çıkan bu durumun, yani enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasının en önemli yollarından biri yerli ve yenilenebilir kaynaklardan özellikle elektrik enerjisi üretiminin artırılmasıdır. Sözkonusu kaynaklarının başında da rüzgar enerjisi gelmektedir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye'de yer seviyesinden 50 metre yükseklikte ve 7.5 m/s üzeri rüzgar hızlarına sahip alanlarda kilometrekare başına 5 MW gücünde rüzgar santralı kurulabileceği kabul edilmiştir. Bu kabuller ışığında hazırlanan Rüzgar Enerjisi Potansiyel Atlası’na (REPA) göre Türkiye rüzgar enerjisi potansiyeli 48.000 MW olarak belirlenmiştir. Bu potansiyelin değerlendirilebilmesi için Bakanlık 2015–2019 Stratejik Planı’na 2019’da 10.000 MW ulaşma hedefi konulmuştur.

2016 yılı sonu itibarıyla ülkemizdeki rüzgar kurulu gücü 5751 MW olarak gerçekleşmiştir. Bu santrallar 15517 GWh elektrik üretmiştir. Stratejik Plan hedeflerine ulaşabilmek için de Haziran 2017’de ön lisans ihaleleri yapılmış ve toplamda 11 bölge için 710 MW’lık ön lisans tahsis edilmiştir. Aralık 2017’de yapılan ihalede ise toplam 32 bölge için 2130 MW’lık ön lisans verilmiştir. Bu önlisansların yatırıma dönüşmesi sonucunda ülkemizin rüzgar kurulu gücü 8500 MW’ı geçmiş olacaktır. Bu durum Türkiye rüzgar enerjisi sektörünü alanında dünyada en hızlı büyüyen sektörler arasına sokmaktadır. Önümüzdeki birkaç yıl içinde rüzgar enerjisinde ciddi yatırımlar yapılacaktır. İşte bu programın amacı bu yatırımların ihtiyaç duyacağı insan kaynağını yetiştirmektir.

Kimler Katılmalı :

 • Rüzgar enerjisi sektöründe halen çalışmakta olan profesyoneller,
 • Enerjinin çeşitli alanlarıında yüksek lisans ve doktora öğrenimi görenler,
 • Üniversite mezunu olup kariyerlerine rüzgar sektöründe devam etmek isteyenler,
 • Halen üniversite öğrencisi olup, bu konuda yüksek lisans yapmak veya ilgili sektörlerde çalışmak isteyenler.

Katılımcı Kazanımları:

 • Enerji ve özellikle yenilenebilir enerji kaynakları hakkında genel bilgi edinecekler,
 • Sektörün dünya ve Türkiye’deki durumunu öğrenecekler,
 • Rüzgar nasıl oluşur hakkında ayrıntılı bilgi edinecekler,
 • Meteorolojik rüzgar ölçümleri ve rüzgar potansiyeli hesaplamasını uygulamalarıyla öğrenecekler,
 • Rüzgar türbünleri ve bileşenleri hakkında ayrıntılı bilgilendirilecekler,
 • Rüzgar projelerini geliştirme ve lisanslamanın ayrıntılarını öğrenecekler,
 • Santral kurulumu, devreye alınması ve işletmesi hakkında bilgi sahibi olacaklar,
 • Enerji piyasaları, EPİAŞ ve elektrik fiyatlanması sistemlerini öğrenecekler,
 • Yenilenebilir enerji mevzuatı hakkında bilgi sahibi olacaklar,
 • YEKDEM lisansları ve YEKA projeleri hakkında bilgilenecekler,
 • Proje finansmanı konusunun ayrıntılarını örnekleriyle inceleyecekler,
 • Çevresel faktörler hakkında bilgi sahibi olacaklar.

 

Sertifika Programının İçeriği: 29-30 Haziran-1 Temmuz 2018, toplam 17 Saat

29 Haziran Cuma (14:30-18:30)

Modül-1: Enerji, Sürdürülebilir Kalkınma ve Rüzgar Enerjisi

Enerji bilimi ve mühendisliği, Sürdürülebilir enerji, Enerji kaynakları, Yenilenebilir enerji, Rüzgar enerjisi, Dünya’da ve Türkiye’deki durum

Prof. Dr. Volkan Ş. Ediger, KHAS Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi Müdürü

30 Haziran Cumartesi (8:30-14:30)

Saha Gezisi: Rüzgar Santrali Ziyareti (Tekirdağ)

Dr. Ömer Emre Orhan, Borusan EnBW, Rüzgar ve Güneş Mühendislik Müdürü

1 Temmuz Pazar (9:00-13:00)

Modül-2: Rüzgar Ölçümleri, Rüzgar Santralleri Kurulum ve İşletmesi

Rüzgar Nasıl oluşur? Meteorolojik rüzgar ölçümleri, Rüzgar potansiyeli hesaplaması, Rüzgar türbünleri ve bileşenleri, Proje geliştirme, Lisanslama, Santral kurulumu, ve işletmesi

Dr. Ömer Emre Orhan, Borusan EnBW, Rüzgar ve Güneş Mühendislik Müdürü

1 Temmuz Pazar (14:30-18:30)

Modül-3: Enerji Piyasaları ve Rüzgar Enerjisi

Enerji Piyasaları, EPİAŞ, Elektrik fiyatları, Yenilenebilir enerji mevzuatı, YEKDEM lisansları, YEKA projeleri, Proje finansmanı, Çevresel faktörler

Doç. Dr. Gökhan Kirkil, KHAS Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi Müdür Yrd.

Sertifika Programı:

Sertifika Programı 29-30 Haziran-1 Temmuz 2018 tarihleri arasında Cuma 14:30-18:30, Cumartesi 8:30-14:30 ve Pazar 9:00-18:30 olmak üzere toplam 17 saat olarak planlanmıştır.

Katılım Ücreti ve Kayıt:

Rüzgar Enerjisi Yazokulu Sertifika Programı 1600 TL + KDV (%8)

Kayıt için Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Başvuru Formu.

Anlaşmalı kredi kartlarına taksit seçeneği bulunmaktadır.

Ödemeler:

Hesap Adı: Kadir Has Üniversitesi

Banka: Akbank

Şube: Kadir Has Üniversitesi Şubesi (Şube Kodu 993)

Hesap No: 008295

IBAN: TR92 0004 6009 9388 8000 0082 95

Hesap Adı: Kadir Has Üniversitesi,

Banka: Garanti Bankası,

Şube: Balat Şubesi (Şube Kodu 020)

Hesap No: 6299718

IBAN: TR10 0006 2000 0006 2997 18

Yer: Kadir Has Üniversitesi
Kadir Has Caddesi, Cibali / İstanbul 34 083
Tel:  0212 533 65 32 / 12 18 Fax: 0212 533 57 69
E-posta: khas-yasam@khas.edu.tr

Program Koordinatörü

Prof. Dr. Volkan Ş. Ediger, Kadir Has Üniversitesi CESD-Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi Müdürü

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden 1976’da mezun olan Prof. Dr. Volkan Ş. Ediger, yüksek lisans derecesini yine aynı bölümden, doktora derecesini ise ABD’deki Pennsylvania State Üniversitesi’nden almıştır.

Prof. Dr. Ediger’in meslek yaşamı endüstri, devlet ve üniversitedeki eşzamanlı görevlerinden oluşmaktadır. Endüstri deneyimini, 1977-1998’de çalıştığı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Araştırma Merkezi’nde elde etmiş, burada çeşitli ulusal ve uluslararası Ar-Ge projesinde uzman, yönetici ve danışman olarak görev yapmıştır. 1998-2010’da T.C. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde ilk kez oluşturulan Enerji Danışmanlığı görevine atanarak, üç cumhurbaşkanıyla çalışma fırsatını elde etmiştir. Akademik kariyerine ise, 1976-1977’de ODTÜ’de başlamış; daha sonra, 1982-1986’da Penn State Üniversitesi’nde, 1987-2010 arasında da ODTÜ’de devam etmiştir. Şubat 2010’da İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde profesör olarak atanan Ediger, burada Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Ofisi’nin (ALP) kurucu direktörlüğü görevini yürütmüş, sürdürülebilir enerji alanında sertifika ve lisansüstü programları başlatmıştır. Ağustos 2011’den itibaren Kadir Has Üniversitesi’nde Strateji Geliştirme ve Araştırma Ofisi (STRAR) Kurucu Koordinatörlüğü, Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi (CESD) Kurucu Direktörlüğü ve Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı görevlerini birlikte yürütmekte, çeşitli kurul ve komisyonlarda hizmet etmektedir.

Prof. Dr. Ediger birçok saygın ödülün sahibidir; 2000’de Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği tarafından Takdirname ile ödüllendirilmiş, 2006’da ODTÜ Yılın Tez Danışmanı Ödülü’ne ve Osmanlı’da Neft ve Petrol adlı eseri ile Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Sedat Simavi Sosyal Bilimler Ödülü’ne, 2007’de de Türkiye Petrol Jeologları Derneği’nce ilk kez verilmeye başlanan Cevat Eyüp Taşman Ödülü’ne layık görülmüştür. Ediger, son olarak 2013’te POWER-GEN tarafından “Günümüzde Avrupa’da Enerjide En Etkili 10 İsim” arasında seçilmiş, 2015’te AAPG-American Assocation of Petroleum Geologists tarafından “Üstün Başarı Belgesi” ile ödüllendirilmiştir.

Çok sayıda uluslararası bilimsel derginin editörü, hakemi ve yayın kurulu üyesi olan Prof. Dr. Volkan Ş. Ediger, birçok panel, gazete/dergi ve TV/radyo programında moderatör, tartışmacı ve yorumcu olarak bulunmuştur. Ediger, aynı zamanda, çeşitli bilimsel/sosyal vakıf ve dernek gibi sivil toplum örgütünün kurucusu, yöneticisi ve üyesidir. Türkiye’de bir ilk olan ENİVA-Enerji ve İklim Değişikliği Vakfı’nı 2010’da kuran Prof. Dr. Ediger, halen vakfın Kurucu Başkanı olarak görev yapmaktadır; 2013’te kurulan SÜT-D-Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği’nin de Kurucu Yönetim Kurulu üyesidir. En son olarak, AAPG  tarafından Eylül 2014’te İstanbul’da düzenlenen “ICE-International Conference and Exhibition” ve Nisan 2016’da Ankara’da düzenlenen “69. Türkiye Jeoloji Kongresi”nin Başkanlıkları ile CEVI tarafından Mayıs 2015’te İstanbul’da düzenlenen “5th Multinational Energy and Value Conference” ve Mayıs 2016’da  KKKTC’de düzenlenen “Enerji Güvenliği ve Jeopolitikası Uluslararası Konferansı” Eşbaşkanlıkları görevlerini yürütmüştür.

Eğitmenler

Dr. Ömer Emre Orhan, Borusan EnBW, Rüzgar ve Güneş Mühendislik Müdürü

Dr. Ömer Emre Orhan Borusan EnBW Enerji Şirketi’nde 2012 Ağustos’tan bu yana Rüzgar ve Güneş Mühendislik Müdürü olarak görev yapmaktadır. Lisans ve yüksek lisans derecelerini ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü’nden sırasıyla 2004 ve 2007 yıllarında almıştır. Daha sonra 2014 yılında ODTÜ Havacılık Mühendisliği’nde doktorasını almıştır. Yaklaşık 10 senedir enerji sektöründe çeşitli görevlerde bulunmuş ve farklı enerji dalları hakkında tecrübe kazanmıştır. Sırasıyla Alstom, Gama Enerji ve Fichtner’de görev aldıktan sonra son 5 sene içinde Borusan EnbW Enerji ile 300 MW üzeri rüzgar projesi tamamlamış ve 3000 MW lık bir proje geliştirme faaliyetinde bulunmuştur. Bunun yanında çeşitli üniversitelerde yenilenebilir enerji alanında dersler vermekte olup 2014 yılından beri “Enerji Teknolojileri ve Yönetimi” Yüksek Lisans programının eğitmenleri arasında yer almaktadır. Uzmanlık alanları arasında hidro, rüzgar ve güneş sistemleri ile ilgili konular yer almaktadır.

Doç. Dr. Gökhan Kirkil, KHAS Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi Müdür Yrd.

Doç. Dr. Gökhan Kirkil, Ortadoğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 2002 yılında mezun olmuştur. ABD’deki Iowa Üniversitesi’nden İnşaat ve Çevre Mühendisliği alanında 2004 yılında yüksek lisans ve 2008 yılında doktora derecelerini almıştır. Kısa bir süre Iowa Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde şehirlerdeki atmosfer akımları üzerine doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştıktan sonra, 2009-2012 yılları arasında ABD Enerji Bakanlığı’na bağlı Lawrence Livermore Ulusal Araştırma Laboratuvarı’nda rüzgar enerjisi tahmin metodları üzerine araştırmacı olarak çalışmıştır. 2012’den itibaren ise Kadir Has Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi; yine aynı üniversitenin Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi’nde Müdür Yardımcısı olarak çalışmaktadır. Doç. Dr. Gökhan Kirkil, 2013-2016 yılları arasında Tübitak tarafından desteklenen “Rüzgar Türbün Tarlalarında Kısa Süreli Rüzgar Enerjisi Tahminine Yönelik Sayısal Rüzgar Tahmin Modeli Geliştirilmesi” projesinde yürütücü, 2015-2018 yılları arasında Avrupa Birliği tarafından desteklenen “Yeni Avrupa Rüzgar Atlası” projesinde araştırmacı olarak çalışmıştır.  Doç. Dr. Gökhan Kirkil’in rüzgar enerjisi konusunda önde gelen akademik dergilerde bilimsel makaleleri yayınlanmıştır. Halen Kadir Has Üniversitesi’nde lisans ve yüksek lisans seviyesinde; Yenilenebilir Enerji, Enerji Modelleme ve Simülasyonu, Enerji Ekonomisi ve Piyasaları gibi enerji konusunda dersler vermektedir. 2011 yılında Amerikan İnşaat Mühendisleri Odası tarafından verilen Karl Emil Hilgard ve 2014 yılında Kadir Has Üniversitesi tarafından verilen Akademik Teşvik ödüllerini alan Doç. Dr. Gökhan Kirkil, Enerji ve İklim Değişkliği Vakfı’nın da yönetim kurulu üyesidir.