NGO Clinique

05 Mart 2018 - Pazartesi
NGO Clinique

Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi tarafından oluşturulan STK Clinique, ortalama ayda iki defa olmak üzere sivil toplum çalışmalarını desteklemek üzere günlük eğitimler düzenleyecektir. Bu eğitimler, sivil toplum kuruluşlarının hızlı gelişen ve değişen dünyaya adapte olma süreçlerine destek olmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda STK Clinique, sivil topluma gönül vermiş gençlerin bilgiyle donanmalarını, becerilerini güçlendirmeyi ve karar alma süreçlerine daha etkin katılımlarını sağlamayı hedeflemektedir. Eğitim konuları hem ülkemizde hem de dünyadaki güncel gelişmelere ve temelde STK’ların aktif rol oynadığı alanlara odaklanmaktadır.

Sürdürülebilir Kalkınma ise STK Clinique’in en kapsayıcı konusudur. 2015 yılında New York’ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde üye ülkeler tarafından 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi kabul edilmiştir. Bu hedefler yoksulluğa ve açlığa son, sağlıklı bireyler, nitelikli eğitim, erişilebilir ve temiz enerji, insana yakışır iş ve ekonomik büyüme, sanayi, yenilikçilik ve altyapı, sürdürülebilir şehir ve yaşam alanları, sorumlu tüketim, iklim eylemi, sudaki ve karasal yaşam, barış ve adalet, hedef için ortaklıklar, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi yaşamının her alanını ilgilendiren konuları kapsamaktadır.

 

Başvuru için: https://goo.gl/forms/5BXvMpPvlUD8v5EJ3

 

Programla ilgili sorularınız için lütfen iletişime geçiniz.

 

Program

 

Etkinlik Duyurusu