Faktoring Hukukunda Güncel Gelişmeler ve Def'i Sistemi Paneli

Faktoring Hukukunda Güncel Gelişmeler ve Def'i Sistemi Paneli
Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile İstanbul Barosu Banka ve Finans Hukuku İşbirliği ile Faktoring Hukuku'nda Güncel Gelişmeler ve Def'i Sistemi Paneli, 3 Kasım 2017 tarihinde gerçekleştirilecektir.