CESD-Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi Kapsamında Yeni Araştırma Projesi

31 Ekim 2017 - Salı
CESD-Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi Kapsamında Yeni Araştırma Projesi

CESD-Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi kapsamında, MDBF Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim elemanlarından Yrd. Doç. Dr. Gökhan Kirkil’in koordinatörlüğünü yaptığı ve Prof. Dr. Volkan Ş. Ediger, Yrd. Doç. Dr. Emre Çelebi ve Doç. Dr. Ahmet Deniz Yücekaya’nın ise araştırmacı olarak görev aldığı proje, Horizon 2020 CSA (Coordination and support action) tarafından desteklenmeye hak kazanmıştır.

“S-PARCS: Endüstriyel Parklardaki Sürdürülebilir Enerji İşbirliği ve Hizmetlerinin Yeni Modellerini Düşünmek ve Denemek” başlıklı proje kapsamında, endüstriyel parklardaki enerji maliyetlerini ve enerji tüketimini azaltmak ve aynı zamanda yerinde yenilenebilir enerji üretimini artırmak amaçlanmaktadır.