Dış Politikada Toplumsal Cinsiyet

24 Şubat 2017 - Cuma
Dış Politikada Toplumsal Cinsiyet

Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kadir Has Universitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadin Çalışmaları Merkezi ve Kadir Has Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Klubü işbirliği ile 8 Mart 2017 Çarşamba Dünya Kadınlar Günü’nde “Dış Politikada Toplumsal Cinsiyet” konulu konferans düzenledi.

Toplumsal cinsiyet ve dış politika konularında en önemli konulardan biri adaletsizlik. Kadınlar dış politika ve uluslararası ilişkiler sahalarının her birinde ve bütün alanlarda eşit temsil edilmeli. Uzun zamandır, dış politika ve uluslararası ilişkiler maskülinitenin hakim olduğu erkek egemen alanlar haline gelmiştir. Süregelen bu bakış açısı kadın ve erkek herkese zarar vermektedir. Belki de en önemlisi; kadının bu alanlardaki yokluğu, yeni bakış açılarına bu denli ihtiyaç duyduğumuz günümüz şartlarında, bizi kadınların sahip oldukları bilgi ve tecrübeden de mahrum bırakmaktadır. Kadınlar,barış ve güvenlik konulu 1325 (2000) Sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının kabul edilmesinden bu yana 17 yıl geçmesi konferansı oluşturan pek çok düşünceyi besledi.

Konferans iki panel etrafında şekillendirildi. İlk olarak konu alanında aktif olarak çalışanların bakış açılarını ele alacak olan konferans, ikinci panelde Türkiye’den ve yurt dışından konuya hakim pek çok profesyonelin, uzmanın ve akademisyenin bakış açılarını bir araya getirmeyi amaçlıyor.

 

 

09:00 - 09:30   Kayıt

09:30 - 09:45   Açılış Konuşması

 • Mustafa Aydin, Rektör, Kadir Has Üniversitesi
 • Mary Lou O’Neil, Direktör, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi, Kadir Has Üniversitesi
 • Dimitrios Triantaphyllou, Direktör, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kadir Has Üniversitesi

09:45 – 11:15 I. Oturum

 • Nadezhda Neynsky, Bulgaristan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi, Ankara
 • Martha Elena Barcena Coqui, Meksika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçisi, Ankara
 • Päivi Kairamo, Finlandiya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi, Ankara
 • Adriana Octavia Ciamba, Romanya Başkonsolosu, Istanbul
 • Therese Hydén, İsveç Krallığı İstanbul Başkonsolosu, Istanbul
 • Fatma Ceren Yazgan, Dışişleri Bakanlığı Milli Güvenlik ve istihbarat Genel Müdür Yardımcısı, Ankara
 • Mary Lou O’Neil, Direktör, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi, Kadir Has Üniversitesi, Istanbul (Moderatör)

11:15 – 11:45 Kahve Arası

11:45 – 13:15 II. Oturum

 • Angela Kane, Birleşmiş Milletler Silahsızlanma Departmanı Eski Yüksek Temsilcisi, Viyana
 • Ayşe Betül Çelik, Profesör, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Sabancı Üniversitesi, İstanbul
 • Zeynep Alemdar, Doçent Doktor, Okan Üniversitesi, İstanbul
 • Hille Hanso, Yazar ve Yorumcu, Mültecilere Destek Çalışanı, Toplumsal Cinsiyet ve Eşitlik Danışmanı ve Eğitmeni, İstanbul
 • Dimitrios Triantaphyllou, Direktör, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kadir Has Üniversitesi, İstanbul (Moderatör)